Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 359 Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen...

2020D47192

Overige Kamerstukken

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet...

2018D03632

Overige Kamerstukken

Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State

Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 117 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen...

2015D37811

Overige Kamerstukken

Voorlichting van de afdeling advisering van de Raad van State m.b.t. het overgangsrecht

Voorlichting van de afdeling advisering van de Raad van State m.b.t. het overgangsrecht. kst-33400-XV-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2012D38169