Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Openbaarmaking van de standpuntennotitie van de door de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemde rapporteur, het lid Omtzigt, m.b.t. het Europees Witboek Pensioenen

Openbaarmaking van de standpuntennotitie van de door de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemde rapporteur, het lid Omtzigt, m.b.t. het Europees Witboek Pensioenen. kst-32043-112 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2012D22988

Overige Kamerstukken

Concept standpuntennotitie commissie SZW ten behoeve van rapporteur witboek pensioenen

Concept standpuntennotitie commissie SZW ten behoeve van rapporteur witboek pensioenen. Witboek pensioenen – Standpuntnotitie Nederlandse Parlement (Tweede Kamer der Staten-Generaal) Het Europese Witboek voor houdbare en toereikende pensioenen bevat twee voorstellen die bij het Nederlandse parlement...

2012D19460