Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken...

2013D17084

Overige Kamerstukken

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011. kst-33240-XV-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 240 XV Jaarverslag en...

2012D19712

Overige Kamerstukken

Rapport bij het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Rapport bij het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV). kst-32710-XV-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 710 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van...

2011D23434

Overige Kamerstukken

Rapport bij het Jaarverslag 2010 Spaarfonds AOW (E)

Rapport bij het Jaarverslag 2010 Spaarfonds AOW (E). kst-32710-E-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 710 E Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2010 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET...

2011D23458

Overige Kamerstukken

Rapport Aanpak harde kern jeugdwerklozen: terugblik

Rapport Aanpak harde kern jeugdwerklozen: terugblik. kst-31749-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 749 Aanpak harde kern jeugdwerklozen Nr. 7 RAPPORT: TERUGBLIK Inhoud 1. Over dit onderzoek 3...

2011D11257

Overige Kamerstukken

Rapport bij het jaarverslag Spaarfonds AOW 2009

Rapport bij het jaarverslag Spaarfonds AOW 2009. 2010 Rechtmatigheidsonderzoek over 2009 Rapport bij het Jaarverslag 2009 Spaarfonds AOW (E) 32 360 E Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2009 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2009 VAN...

2010D22606

Overige Kamerstukken

Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009. 2010 Rechtmatigheidsonderzoek over 2009 Rapport bij het Jaarverslag 2009 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 32 360 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken...

2010D22496

Overige Kamerstukken

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008. 31 924 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2008 VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE...

2009D24351

Overige Kamerstukken

Rapport bij het Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008

Rapport bij het Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008. 31 924 E Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2008 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2008 VAN HET SPAARFONDS AOW (E) Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2009D24372

Overige Kamerstukken

Aanbieding rapport Werklozen zonder startkwalificatie. Terugblik 2009.

Aanbieding rapport Werklozen zonder startkwalificatie. Terugblik 2009.. 30 851 Werklozen zonder startkwalificatie Nr. 3 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 26 maart 2009 Hierbij bieden wij u...

2009D12694

Overige Kamerstukken

Rapport Werklozen zonder startkwalificatie. Terugblik 2009.

Rapport Werklozen zonder startkwalificatie. Terugblik 2009.. 30 851 Werklozen zonder startkwalificatie Nr. 4 RAPPORT: TERUGBLIK 2009 Inhoud blz. 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen uit 2006 5 1.3...

2009D12698

Overige Kamerstukken

Aanbieding rapport

Aanbieding rapport. 31 749 Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 6 november 2008 Hierbij bieden...

2008D14501

Overige Kamerstukken

Rapport

Rapport. folio tweede kamer. 31 749 Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren Nr. 2 RAPPORT Inhoud DEEL I: CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN BESTUURLIJKE REACTIE 5 1 Over dit onderzoek 7 1.1 De harde...

2008D14506