Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden over over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023...

2024D22746

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1). 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 5 Lijst van vragen en...

2024D22742

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749)

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749). 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 758 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 3...

2024D22583

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht” (Kamerstuk 35867)

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht” (Kamerstuk 35867). 35 867 Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Nr. 8 Lijst van vragen en antwoorden...

2024D13552

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over de aanbieding publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman

Lijst van vragen over de aanbieding publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 824 Integratiebeleid Nr. 392 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 september 2023...

2023D37779

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95)

Lijst van vragen en antwoorden over het Tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)...

2023D37447

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2023D24434

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XV Jaarverslag...

2023D24445

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van...

2023D24390

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

Lijst van vragen en antwoorden over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 341 Initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven» 32 175 Huwelijks- en...

2023D14106

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 XV Jaarverslag en slotwet...

2022D23994

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 Nr...

2022D23989

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36100-XV-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36100-XV-2). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 XV...

2022D23312

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI (Kamerstuk 30982-62)

Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI (Kamerstuk 30982-62). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 64 LIJST VAN...

2021D42909

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Kamerstuk 35830-XV-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Kamerstuk 35830-XV-1). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2021D28226