Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verzoek kabinetsreactie rapport 'Gezond opgroeien, wonen en werken'

Verzoek kabinetsreactie rapport 'Gezond opgroeien, wonen en werken'. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum: Den...

2024D28149

Overige Kamerstukken

Kabinetsreactie op afschaffen handhavingsmoratorium

Kabinetsreactie op afschaffen handhavingsmoratorium. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)...

2024D28152

Overige Kamerstukken

Verzoek kabinetsreactie rapport PEFD 'Blind voor mens en recht'

Verzoek kabinetsreactie rapport PEFD 'Blind voor mens en recht'.

2024D28148

Overige Kamerstukken

Reactie op uitspraak van Centrale Raad van Beroep

Reactie op uitspraak van Centrale Raad van Beroep. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum: Den...

2024D28151

Overige Kamerstukken

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken...

2024D20493

Overige Kamerstukken

Verzoek betreffende uitvoering motie Palmen en Mohandis (Kamerstuk 24515, nr. 760)

Verzoek betreffende uitvoering motie Palmen en Mohandis (Kamerstuk 24515, nr. 760).

2024D20498

Overige Kamerstukken

Verzoek brief over de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding

Verzoek brief over de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum...

2024D17091

Overige Kamerstukken

Verzoek brief over huidige staat salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland

Verzoek brief over huidige staat salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D17088

Overige Kamerstukken

Verzoek brief met de stand van zaken over buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Verzoek brief met de stand van zaken over buitenlandse inmenging en beïnvloeding. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D17303

Overige Kamerstukken

Verzoek om onderzoek 'Uitvoering 1e fase Wi2021' aan de Kamer te sturen

Verzoek om onderzoek 'Uitvoering 1e fase Wi2021' aan de Kamer te sturen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D11961

Overige Kamerstukken

Verzoek om een brief met termijnen over het wetsvoorstel i.v.m. de verlenging van de transitieperiode Wet toekomst pensioenen en een verzamelwet Wet toekomst pensioenen

Verzoek om een brief met termijnen over het wetsvoorstel i.v.m. de verlenging van de transitieperiode Wet toekomst pensioenen en een verzamelwet Wet toekomst pensioenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211...

2024D11968

Overige Kamerstukken

Verzoeken inzake Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Verzoeken inzake Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum: Den Haag...

2024D11923

Overige Kamerstukken

Verzoek om reactie op de notitie van BMK e.a. 'Ons Kinderopvangakkoord'

Verzoek om reactie op de notitie van BMK e.a. 'Ons Kinderopvangakkoord'. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats...

2024D09642

Overige Kamerstukken

Reactie vragen op rapport 'Stille wateren hebben diepe gronden'

Reactie vragen op rapport 'Stille wateren hebben diepe gronden'. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum...

2024D04419

Overige Kamerstukken

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de...

2024D00082