Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken...

2024D20493

Overige Kamerstukken

Verzoek betreffende uitvoering motie Palmen en Mohandis (Kamerstuk 24515, nr. 760)

Verzoek betreffende uitvoering motie Palmen en Mohandis (Kamerstuk 24515, nr. 760).

2024D20498

Overige Kamerstukken

Verzoek brief met de stand van zaken over buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Verzoek brief met de stand van zaken over buitenlandse inmenging en beïnvloeding. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D17303

Overige Kamerstukken

Verzoek brief over huidige staat salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland

Verzoek brief over huidige staat salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D17088

Overige Kamerstukken

Verzoek brief over de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding

Verzoek brief over de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum...

2024D17091

Overige Kamerstukken

Verzoeken inzake Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Verzoeken inzake Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

2024D11923

Overige Kamerstukken

Verzoek om onderzoek 'Uitvoering 1e fase Wi2021' aan de Kamer te sturen

Verzoek om onderzoek 'Uitvoering 1e fase Wi2021' aan de Kamer te sturen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D11961

Overige Kamerstukken

Verzoek om een brief met termijnen over het wetsvoorstel i.v.m. de verlenging van de transitieperiode Wet toekomst pensioenen en een verzamelwet Wet toekomst pensioenen

Verzoek om een brief met termijnen over het wetsvoorstel i.v.m. de verlenging van de transitieperiode Wet toekomst pensioenen en een verzamelwet Wet toekomst pensioenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211...

2024D11968

Overige Kamerstukken

Verzoek om reactie op de notitie van BMK e.a. 'Ons Kinderopvangakkoord'

Verzoek om reactie op de notitie van BMK e.a. 'Ons Kinderopvangakkoord'. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats...

2024D09642

Overige Kamerstukken

Reactie vragen op rapport 'Stille wateren hebben diepe gronden'

Reactie vragen op rapport 'Stille wateren hebben diepe gronden'. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum...

2024D04419

Overige Kamerstukken

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de...

2024D00082

Overige Kamerstukken

Verzoek antwoorden op vragen inzake de aanstelling van de regeringscommissaris transitie pensioenen voor plenair debat over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen

Verzoek antwoorden op vragen inzake de aanstelling van de regeringscommissaris transitie pensioenen voor plenair debat over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T...

2023D50523

Overige Kamerstukken

Aan minister APP - reactie vragen brief FNV, CNV en VCP m.b.t. vastlopen onderhandelingen over Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Aan minister APP - reactie vragen brief FNV, CNV en VCP m.b.t. vastlopen onderhandelingen over Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan...

2023D50727

Overige Kamerstukken

Aan minister APP - reactie vragen op pamflet Haella Stichting

Aan minister APP - reactie vragen op pamflet Haella Stichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Plaats en...

2023D50719

Overige Kamerstukken

Verzoek om een planningsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen, wijziging overgangsrecht premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar en de Wet pensioenverdeling bij scheiding

Verzoek om een planningsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen, wijziging overgangsrecht premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar en de Wet pensioenverdeling bij scheiding.

2023D50557