Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr...

2024D16321

Overige Kamerstukken

Rapport Grip op menselijke maat; Onderzoek naar de uitvoering en gevolgen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Rapport Grip op menselijke maat; Onderzoek naar de uitvoering en gevolgen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 752 BRIEF...

2024D15824

Overige Kamerstukken

Focus op onveilige arbeidsomstandigheden

Focus op onveilige arbeidsomstandigheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 476 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2023 Hierbij...

2023D41435

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 Nr. 5 Brief...

2023D39501

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 Nr...

2023D17815

Overige Kamerstukken

Rapport 'Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'

Rapport 'Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 693 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van...

2023D11981

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en...

2022D39880

Overige Kamerstukken

Erratum Rapport Een Nederlandse uitkering in het buitenland

Erratum Rapport Een Nederlandse uitkering in het buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 689 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van...

2022D28345

Overige Kamerstukken

Rapport 'Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening en handhaving door het UWV bij export van uitkeringen'

Rapport 'Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening en handhaving door het UWV bij export van uitkeringen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 683...

2022D26409

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 Nr...

2022D17538

Overige Kamerstukken

Publicatie Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid

Publicatie Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 998 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5...

2022D13580

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)...

2021D37255

Overige Kamerstukken

Rapport "Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen; Knelpunten aanpak arbeidsuitbuiting"

Rapport "Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen; Knelpunten aanpak arbeidsuitbuiting". Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 420 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2021D35746

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 Nr...

2021D16946

Overige Kamerstukken

Rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt; Sociale vangnetten voor werkenden met een flexibel arbeidsverband: de huidige balans

Rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt; Sociale vangnetten voor werkenden met een flexibel arbeidsverband: de huidige balans. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1034 BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE ALGEMENE...

2020D51071