Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Knelpuntenbrief III SVB: Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering: van fix naar solve

Knelpuntenbrief III SVB: Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering: van fix naar solve. Knelpuntenbrief III Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering: van fx naar solve Inhoud Voorwoord 3 Knelpunt 1 Kindregelingen: naar één kinderbijdrage 4 Voorbeeld...

2023D27551

Overige Kamerstukken

SZW Vereenvoudigingsagenda: Een overzicht van onderwerpen waarop SWZ (samen-)werkt aan vereenvoudigen voor mensen en de uitvoering

SZW Vereenvoudigingsagenda: Een overzicht van onderwerpen waarop SWZ (samen-)werkt aan vereenvoudigen voor mensen en de uitvoering. agenda Een overzicht van ­ SZW agenda Een overzicht van onderSZW Vereenvoudigings­ Een overzicht van onderwerpen waarop SZW ­ SZW...

2023D27556

Overige Kamerstukken

UWV Knelpuntenbrief 2023

UWV Knelpuntenbrief 2023. Pagina 1 van 15 Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw C.E.G. van Gennip Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Onderwerp UWV Knelpuntenbrief 2023 Geachte mevrouw...

2023D27552

Overige Kamerstukken

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050.

2021D12772

Overige Kamerstukken

Rapport 'Samenleven in verscheidenheid'

Rapport 'Samenleven in verscheidenheid'.

2021D10828

Overige Kamerstukken

Programma en position papers

Programma en position papers. PRO GRAMMA en POSITION PAPERS Rondetafelgesprek over stages na afstuderen op 16 februari 2017, 10.00-12.00 uur Twee d e I

2017D05168

Programma en position papers RTG uitbuiting en transport

Programma en position papers RTG uitbuiting en transport. PRO GRAMMA en POSITION PAPERS Rondetafelgesprek over uitbuiting en transport op 23 november 2016 * Tvie e cl e I(a rr e r Den Haag, 17 november 2016...

2016D44834

Overige Kamerstukken

Programma en position papers hoorzitting met in Nederland opererende Turkse en/of Turks-Nederlandse organisaties

Programma en position papers hoorzitting met in Nederland opererende Turkse en/of Turks-Nederlandse organisaties. Programma en position papers hoorzittingen met in Nederland opererende Turkse en/of Turks-Nederlandse organisties op 10 oktober 2016, 10.00-17.00 in de Enqutezaal ‘T\, e...

2016D37967

Overige Kamerstukken

Presentatie gesprek Nationale Ombudsman, ARK en WRR over schuldhulpverlening

Presentatie gesprek Nationale Ombudsman, ARK en WRR over schuldhulpverlening. Problematische schulden Presentatie ombudsman 1 WRR WRR WRR WRR () :3 D ci (D D (D _•:3 D (Dr:3 (D D 0 -‘ -‘ t,, (D -...

2016D28446

Overige Kamerstukken

presentatie Raad voor de financiële verhoudingen

presentatie Raad voor de financiële verhoudingen. Toelichting advies Rfv Verdeling budget Participatiewet Toelichting aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Michiel van Haersma Buma, voorzitter Maarten Allers, lid Gerber van Nijendaal, plv. secretaris 28 oktober...

2015D41035

Overige Kamerstukken

Position papers RTG Technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 7 september 2015

Position papers RTG Technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 7 september 2015. POSITION PAPERS Rondetafelgesprek op maandag 7 september 2015 over Effecten van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Blok 1 — 10.00-11.00 uur D Erik Stam, Universiteit...

2015D32137

Overige Kamerstukken

Position papers RTG Nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag 2 september 2015

Position papers RTG Nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag 2 september 2015. POSITION PAPERS Rondet afel gesprek op woensdag 2 september 2015 over Nieuwe fïnancieringssystematiek kinderopvaizgtoeslag Blok 1 — 13.00-14.30 uur: Organisaties/belangenbehartigers Brancheorganisatie Kinderopvang, dhr. L. W. Hou wen...

2015D30864

Overige Kamerstukken

Presentatie SER over advies Discriminatie op de arbeidsmarkt

Presentatie SER over advies Discriminatie op de arbeidsmarkt. 14-5-2014 Alleen het relevante verschil telt! I).LLLL 12-05-2014 Brigid Claassen Discriminatie werkt niet1 C 4 V’7 i3Ji1. 1 1 14-5-2014 c.1-I7z Adviesaanvraag van SZW Vragen aan de SER...

2014D22538

Overige Kamerstukken

Brief Ascert Stichting Certificatie Asbest

Brief Ascert Stichting Certificatie Asbest.

2014D07481

Overige Kamerstukken

Brief RIR Nederland BV

Brief RIR Nederland BV. RIR •Boerenstraat 24 • 6961 KC Eerbeek • Nederland RIR Nederland BV Boerenstraat 24 6961 KC Eerbeek Nederland Tel.: +31 (0)313 – 659 323 Fax: +31 (0)313 – 659 323 Website: www.rirnl.nl...

2014D07478