Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van initiatiefnemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 636 Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in...

2023D45536

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet...

2022D13419

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 592 Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het...

2022D02664

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 536 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband...

2021D18735

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel...

2021D10237

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 681 Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de...

2021D09647

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging...

2020D38710

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 335 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en...

2020D16712

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. 35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die...

2019D12432

Overige Kamerstukken

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 35 096 Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging...

2019D11562

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 837 Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van...

2018D23482

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 606 Voorstel van wet van het lid Krol tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte...

2017D07380

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 414 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet...

2016D23483

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten...

2016D18552

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en reactie van de initiatiefnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling...

2015D47733