Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 582 Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening...

2024D27359

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met een nieuwe uitzondering op de asbestinventarisatieplicht in relatie tot het gas- en elektriciteitsnet, een verduidelijking van de uitzondering op de asbestcertificatieplicht voor machinisten en enige andere wijzigingen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met een nieuwe uitzondering op de asbestinventarisatieplicht in relatie tot...

2024D26448

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 578 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de...

2024D26176

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2023–2024 36 570 Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni 2006 B/ Nr. 2 ADVIES...

2024D23169

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Advies advisering Raad van State en Nader rapport

Advies advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 557 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk...

2024D20715

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het...

2024D16944

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere...

2024D14633

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD...

2024D08674

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet...

2024D06241

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met...

2024D00620

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele...

2023D44934

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 4 ADVIES AFDELING...

2023D42713

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van...

2023D41480

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024...

2023D37575