Moties

Zoekresultaten (54.993)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van de leden Piri en Koekkoek

Motie van de leden Piri en Koekkoek. 30573-215 20 juni 2024 Migratiebeleid MOTIE VAN DE LEDEN PIRI EN KOEKKOEK Plenair (debat) - Debat over een achtergehouden nota door de IND over gestapelde nareizen van viuchtelingen De...

2024D26308

Moties

Motie van het lid Dijk c.s.

Motie van het lid Dijk c.s.. 30573-216 20 juni 2024 Migratiebeleid MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. Plenair (debat) - Debat over een achtergehouden nota door de IND over gestapelde nareizen van viuchtelingen De Kamer, oo...

2024D26309

Moties

Motie van het lid Van der Plas over een impactanalyse van beperkingen in waterrijke gebieden

Motie van het lid Van der Plas over een impactanalyse van beperkingen in waterrijke gebieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 807 Vogelpest (Aviaire influenza) Nr. 282 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS...

2022D52823

Moties

Motie van de leden Tielen en Pouw-Verweij over synergie aanbrengen in ontwikkelingen en de positionering van medisch generalisten in het medisch specialistische domein versterken

Motie van de leden Tielen en Pouw-Verweij over synergie aanbrengen in ontwikkelingen en de positionering van medisch generalisten in het medisch specialistische domein versterken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 358...

2023D44880

Moties

Motie van het lid Synhaeve over stimuleren dat eind 2024 alle zorgaanbieders in de ggz overbruggingszorg aanbieden

Motie van het lid Synhaeve over stimuleren dat eind 2024 alle zorgaanbieders in de ggz overbruggingszorg aanbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid...

2024D02660

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen (t.v.v. 35771-11)

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen (t.v.v. 35771-11). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in...

2022D16349

Moties

Motie van het lid Paulusma over onderzoeken of het subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden gericht op zeldzame ziektes kan meegroeien met het aantal aangesloten organisaties

Motie van het lid Paulusma over onderzoeken of het subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden gericht op zeldzame ziektes kan meegroeien met het aantal aangesloten organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 100...

2023D39492

Moties

Motie van het lid Van den Berg over een aantal voorwaarden borgen bij zowel primair als secundair gebruik van data met het doel snel tot één degelijk landelijk netwerk te komen

Motie van het lid Van den Berg over een aantal voorwaarden borgen bij zowel primair als secundair gebruik van data met het doel snel tot één degelijk landelijk netwerk te komen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2023D44875

Moties

Motie van het lid Paulusma over in 2023 een publiekscampagne houden waarin de burger wordt meegenomen in hoe de zorg wordt vormgegeven en waarom

Motie van het lid Paulusma over in 2023 een publiekscampagne houden waarin de burger wordt meegenomen in hoe de zorg wordt vormgegeven en waarom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van...

2022D54279

Moties

Motie van de leden Westerveld en Werner over ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwikkelen en toetsen van nieuwe wetsvoorstellen aan het VN-verdrag

Motie van de leden Westerveld en Werner over ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwikkelen en toetsen van nieuwe wetsvoorstellen aan het VN-verdrag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 99 MOTIE VAN...

2023D39488

Moties

Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg

Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen...

2022D35807

Moties

Motie van het lid Bushoff over het afdwingen van transparantie over kosten en winstmarges van geneesmiddelenfabrikanten

Motie van het lid Bushoff over het afdwingen van transparantie over kosten en winstmarges van geneesmiddelenfabrikanten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 815 MOTIE VAN HET LID BUSHOFF Voorgesteld 12 april...

2023D15502

Moties

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen wat er nodig is om de gewenste digitalisering en informele netwerkversterking te realiseren

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen wat er nodig is om de gewenste digitalisering en informele netwerkversterking te realiseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr...

2023D39550

Moties

Motie van de leden Van den Berg en Agema over komen tot eenduidigheid in de vraagstelling aan zorgaanbieders en één portaal voor aanlevering

Motie van de leden Van den Berg en Agema over komen tot eenduidigheid in de vraagstelling aan zorgaanbieders en één portaal voor aanlevering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1209...

2023D30982

Moties

Motie van het lid Claassen c.s. over onderzoeken wat de stand van zaken is betreffende de uitbreiding van het mobiel medisch team

Motie van het lid Claassen c.s. over onderzoeken wat de stand van zaken is betreffende de uitbreiding van het mobiel medisch team. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 247 Acute zorg Nr. 446 MOTIE...

2024D14525