Moties

Zoekresultaten (47.323)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Stoffer over staat en onderhoud van het Defensievastgoed

Motie van het lid Stoffer over staat en onderhoud van het Defensievastgoed. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 Financieel jaarverslag van het Rijk 2020 Nr. 22 MOTIE VAN HET LID STOFFER Voorgesteld 9 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer (ARK) al drie jaar wijst op

2021D22660

Moties

Motie van het lid Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden

Motie van het lid Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 Financieel jaarverslag van het Rijk 2020 Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. Voorgesteld 9 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Algemene Rekenkamer

2021D22646

Moties

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over onderzoeken of het huidige budget voor de NCDR voldoet voor de uitvoering en totstandkoming van nieuw beleid (t.v.v. 36200-44)

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over onderzoeken of het huidige budget voor de NCDR voldoet voor de uitvoering en totstandkoming van nieuw beleid (t.v.v. 36200-44). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AZARKAN Ter vervanging van die

2022D37170

Moties

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over een verbod op alle mogelijke vormen van winstuitkeringen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond (t.v.v. 36200-21)

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over een verbod op alle mogelijke vormen van winstuitkeringen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond (t.v.v. 36200-21). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN Ter

2022D37168

Moties

Motie van het lid Van Haga over er bij de provincie Groningen op aandringen een referendum uit te schrijven over de gaswinning in Groningen

Motie van het lid Van Haga over er bij de provincie Groningen op aandringen een referendum uit te schrijven over de gaswinning in Groningen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37159

Moties

Motie van het lid Van Haga over overuren vrijstellen van belasting

Motie van het lid Van Haga over overuren vrijstellen van belasting. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het verschil tussen werk en bijstand, inclusief

2022D37158

Moties

Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen

Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer,

2022D37165

Moties

Motie van het lid Omtzigt over binnen vier maanden een strategie opstellen voor zekerheid en betaalbaarheid van zowel energie als voedsel

Motie van het lid Omtzigt over binnen vier maanden een strategie opstellen voor zekerheid en betaalbaarheid van zowel energie als voedsel. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37164

Moties

Motie van het lid Omtzigt over de Kamer voor de AFB informeren tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt

Motie van het lid Omtzigt over de Kamer voor de AFB informeren tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37166

Moties

Motie van het lid Peters over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen

Motie van het lid Peters over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 833 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 12 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de jeugdbeschermingsketen tot de meest dure en ingewikkelde rotondes

2022D18739

Moties

Motie van het lid Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen

Motie van het lid Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering

2022D37154

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over uitspreken dat beleid rondom essentiële voorzieningen dient te zijn ingericht op daadwerkelijke noden en behoeften van mensen

Motie van het lid Sylvana Simons over uitspreken dat beleid rondom essentiële voorzieningen dient te zijn ingericht op daadwerkelijke noden en behoeften van mensen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 22 september 2022

2022D37155

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over aanvullende maatregelen treffen die de lastendruk van studenten verlichten

Motie van het lid Sylvana Simons over aanvullende maatregelen treffen die de lastendruk van studenten verlichten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D37156

Moties

Motie van het lid Van Haga over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet

Motie van het lid Van Haga over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet op het laatste moment een

2022D37157

Moties

Motie van het lid Van Haga over een specifiek prijsplafond voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Motie van het lid Van Haga over een specifiek prijsplafond voor energie-intensieve mkb-bedrijven.

2022D37161

Naar boven