Moties

Zoekresultaten (54.961)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie Gerkens over de inrichting van een speelruimtefonds

Motie Gerkens over de inrichting van een speelruimtefonds. 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)...

2008D15196

Moties

De instelling van een commissie voor interne periodieke toetsing van vonnissen

De instelling van een commissie voor interne periodieke toetsing van vonnissen. 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT...

2007D04038

Moties

Een extra financiële impuls voor de uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid Spoor

Een extra financiële impuls voor de uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid Spoor. 31 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 Nr. 36 MOTIE VAN HET...

2008D01148

Moties

Het hanteren van inhoudelijke argumenten bij het decentraliseren van het rijksbudget

Het hanteren van inhoudelijke argumenten bij het decentraliseren van het rijksbudget. 28 989 Cultuurnota 2005–2008 Nr. 71 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 15 april 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het rijksbudget voor...

2007D04013

Moties

Versterking van de kwaliteit van het beeldendekunstonderwijs

Versterking van de kwaliteit van het beeldendekunstonderwijs. 28 989 Cultuurnota 2005–2008 Nr. 72 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 15 april 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering onderzoek gaat doen naar de...

2007D04014

Moties

Aanpassing van de algemene maatregel van bestuur die ten grondslag ligt aan de tariefstelling op de luchthaven Schiphol

Aanpassing van de algemene maatregel van bestuur die ten grondslag ligt aan de tariefstelling op de luchthaven Schiphol. 30 176 Functioneren Koninklijke Marechaussee Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP Voorgesteld 17 april 2008 De Kamer...

2007D04026

Moties

Uitbreiding van de reikwijdte van het toezicht van de inspectie

Uitbreiding van de reikwijdte van het toezicht van de inspectie. 31 122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14...

2007D04035

Moties

Het opnemen van persoons- en financiële gegevens door providers

Het opnemen van persoons- en financiële gegevens door providers. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 142 MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN TEEVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 mei 2008 De Kamer, gehoord de...

2007D04010

Moties

De bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio's

De bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio's. 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SCHERMERS Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de...

2007D04046

Moties

Verbetering van de wetgeving

Verbetering van de wetgeving. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN TEEVEN Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag...

2007D04009

Moties

Motie van het lid van der Vlies over onderzoek naar betekenis begrippen palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie

Motie van het lid van der Vlies over onderzoek naar betekenis begrippen palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie. 31 036 Evaluatie van de Wet toetsing levens beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Nr. 5 MOTIE...

2013D02124

Moties

Minimumnormen voor de hoeveelheid gecontracteerde zorg en de bereikbaarheid

Minimumnormen voor de hoeveelheid gecontracteerde zorg en de bereikbaarheid. 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 Nr. 145 MOTIE VAN DE LEDEN SMILDE...

2007D04043

Moties

Een scherp afgebakende definitie van het klaar met leven-probleem

Een scherp afgebakende definitie van het klaar met leven-probleem. 31 036 Evaluatie van de Wet toetsing levens beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Nr. 4 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S. Voorgesteld 15 mei 2008...

2007D04032

Moties

Gratis kinderopvang voor kinderen van cursisten

Gratis kinderopvang voor kinderen van cursisten. 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DIBI Voorgesteld 21 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat deelname aan een inburgeringscursus zo laagdrempelig mogelijk...

2007D04036

Moties

De inzet voor effectieve herzieningsclausules in de EPA's

De inzet voor effectieve herzieningsclausules in de EPA's. 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Nr. 153 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN VENDRIK Voorgesteld 22 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat...

2007D04002