Moties

Zoekresultaten (48.812)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie Gerkens over de inrichting van een speelruimtefonds

Motie Gerkens over de inrichting van een speelruimtefonds. 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) Nr. 9 MOTIE VAN HET LID GERKENS Voorgesteld 1 november 2005 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat

2008D15196

Moties

De instelling van een commissie voor interne periodieke toetsing van vonnissen

De instelling van een commissie voor interne periodieke toetsing van vonnissen. 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN AZOUGH Voorgesteld 15 november 2007 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de kwaliteit van vonnissen in belangrijke

2007D04038

Moties

Een extra financiële impuls voor de uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid Spoor

Een extra financiële impuls voor de uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid Spoor. 31 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. Voorgesteld 6 december 2007 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in het

2008D01148

Moties

Het hanteren van inhoudelijke argumenten bij het decentraliseren van het rijksbudget

Het hanteren van inhoudelijke argumenten bij het decentraliseren van het rijksbudget. 28 989 Cultuurnota 2005–2008 Nr. 71 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 15 april 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het rijksbudget voor beeldende kunst wordt gedecentraliseerd naar de 35 grote steden in Nederland; constaterende, dat er

2007D04013

Moties

Versterking van de kwaliteit van het beeldendekunstonderwijs

Versterking van de kwaliteit van het beeldendekunstonderwijs. 28 989 Cultuurnota 2005–2008 Nr. 72 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 15 april 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering onderzoek gaat doen naar de (on)mogelijkheden van selectie aan de poort bij de beeldendekunstonderwijsinstellingen; overwegende, dat

2007D04014

Moties

Aanpassing van de algemene maatregel van bestuur die ten grondslag ligt aan de tariefstelling op de luchthaven Schiphol

Aanpassing van de algemene maatregel van bestuur die ten grondslag ligt aan de tariefstelling op de luchthaven Schiphol. 30 176 Functioneren Koninklijke Marechaussee Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP Voorgesteld 17 april 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat op dit moment de Koninklijke Marechaussee een commerciële huurprijs

2007D04026

Moties

Uitbreiding van de reikwijdte van het toezicht van de inspectie

Uitbreiding van de reikwijdte van het toezicht van de inspectie. 31 122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onvoldoende

2007D04035

Moties

Het opnemen van persoons- en financiële gegevens door providers

Het opnemen van persoons- en financiële gegevens door providers. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 142 MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN TEEVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat men bij de opsporing van cybercriminelen stuit op het feit dat de eigenaar van de site anoniem

2007D04010

Moties

De bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio's

De bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio's. 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SCHERMERS Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in de binnenkort aan de Kamer aan te bieden Aanpassingswet veiligheidsregio’s de

2007D04046

Moties

Verbetering van de wetgeving

Verbetering van de wetgeving. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN TEEVEN Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of seksueel getinte afbeeldingen van minderjarigen strafbaar zijn of niet en dat hierdoor bij deze afbeeldingen geen

2007D04009

Moties

Motie van het lid van der Vlies over onderzoek naar betekenis begrippen palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie

Motie van het lid van der Vlies over onderzoek naar betekenis begrippen palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie. 31 036 Evaluatie van de Wet toetsing levens beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er in de praktijk

2013D02124

Moties

Minimumnormen voor de hoeveelheid gecontracteerde zorg en de bereikbaarheid

Minimumnormen voor de hoeveelheid gecontracteerde zorg en de bereikbaarheid. 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 Nr. 145 MOTIE VAN DE LEDEN SMILDE EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende,

2007D04043

Moties

Een scherp afgebakende definitie van het klaar met leven-probleem

Een scherp afgebakende definitie van het klaar met leven-probleem. 31 036 Evaluatie van de Wet toetsing levens beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Nr. 4 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S. Voorgesteld 15 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat uit recent onderzoek van Intomart zou blijken dat een grote meerderheid van de

2007D04032

Moties

Gratis kinderopvang voor kinderen van cursisten

Gratis kinderopvang voor kinderen van cursisten. 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DIBI Voorgesteld 21 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat deelname aan een inburgeringscursus zo laagdrempelig mogelijk moet zijn; overwegende, dat kosten en wachtlijsten voor kinderopvang de deelname aan een cursus in de

2007D04036

Moties

De inzet voor effectieve herzieningsclausules in de EPA's

De inzet voor effectieve herzieningsclausules in de EPA's. 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Nr. 153 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN VENDRIK Voorgesteld 22 mei 2008 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat voor het behalen van de millenniumdoelstellingen het van groot belang is dat de EPA’s herzien

2007D04002

Naar boven