Moties

Zoekresultaten (54.961)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Graus c.s. over een onderzoek naar een prijsplafond voor medisch noodzakelijke behandelingen door dierenartsen

Motie van het lid Graus c.s. over een onderzoek naar een prijsplafond voor medisch noodzakelijke behandelingen door dierenartsen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2024D03633

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over de mogelijkheden onderzoeken om de werkdruk voor dierenartsen te verlagen

Motie van het lid Beckerman c.s. over de mogelijkheden onderzoeken om de werkdruk voor dierenartsen te verlagen.

2024D03691

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over komen met maatregelen en/of wetgeving rondom kosten van behandelingen bij dierenartsen

Motie van het lid Beckerman c.s. over komen met maatregelen en/of wetgeving rondom kosten van behandelingen bij dierenartsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2024D03687

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en...

2022D52598

Moties

Motie van de leden Ceder en Krul

Motie van de leden Ceder en Krul. 31288-1141 19 juni 2024 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN KRUL Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mentale gezondheid van jongeren studenten (CD 12/6) Q) De...

2024D25679

Moties

Motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is

Motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 257 MOTIE VAN...

2024D11162

Moties

Motie van het lid Martens-America

Motie van het lid Martens-America. 31288-1139 19 juni 2024 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid MOTIE VAN HET LID MARTENS-AMERICA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mentale gezondheid van jongeren studenten (CD 12/6) es De Kamer, gehoord de beraadslaging...

2024D25675

Moties

Motie van het lid Hertzberger

Motie van het lid Hertzberger. 31288-1138 19 juni 2024 MOTIE Hoger Onderwijs-, VAN HET LID Onderzoek- HERTZBERGER en Wetenschapsbeleid Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mentale gezondheid van jongeren studenten (CD 12/6) De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende...

2024D25674

Moties

Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen

Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de...

2024D02673

Moties

Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie

Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van...

2024D04533

Moties

Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering

Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)...

2022D47350

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot over voor de start van de formatie maatregelen uitwerken om het doel voor 2025 voor het areaal stikstofgevoelige natuur te halen

Motie van het lid Tjeerd de Groot over voor de start van de formatie maatregelen uitwerken om het doel voor 2025 voor het areaal stikstofgevoelige natuur te halen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35...

2023D41823

Moties

Motie van het lid Koekkoek over de regionale ontwikkelingsmaatschapijen met het mbo in gesprek laten gaan over het verbeteren van de samenwerking in de regionale ecosystemen

Motie van het lid Koekkoek over de regionale ontwikkelingsmaatschapijen met het mbo in gesprek laten gaan over het verbeteren van de samenwerking in de regionale ecosystemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid...

2024D09469

Moties

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over samen met de ROM's en provincies inzichtelijk maken wat nodig is om de aanjagende positie te versterken om zo innovatiekracht in de regio beter te ontsluiten

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over samen met de ROM's en provincies inzichtelijk maken wat nodig is om de aanjagende positie te versterken om zo innovatiekracht in de regio beter te ontsluiten. Tweede...

2023D31875

Moties

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het opstellen van een meerjarenplan voor de ROM's

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het opstellen van een meerjarenplan voor de ROM's. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en...

2022D49600