Moties

Zoekresultaten (54.993)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Den Haan over bezien hoe subsidieaanvragen bij VWS eenvoudiger gemaakt kunnen worden

Motie van het lid Den Haan over bezien hoe subsidieaanvragen bij VWS eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. 228 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN...

2023D27632

Moties

Motie van de leden Kröger en Christine Teunissen over betere regulering van reclames voor vervuilende producten en het tegengaan van greenwashing

Motie van de leden Kröger en Christine Teunissen over betere regulering van reclames voor vervuilende producten en het tegengaan van greenwashing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van...

2023D42059

Moties

Motie van het lid Hagen over een plan van aanpak voor de toetsing van zowel nieuwe als bestaande pfas-lozingen aan de richtwaarde voor drinkwater

Motie van het lid Hagen over een plan van aanpak voor de toetsing van zowel nieuwe als bestaande pfas-lozingen aan de richtwaarde voor drinkwater. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 334 Problematiek rondom stikstof...

2023D13348

Moties

Motie van het lid Dassen over in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen in kaart brengen van verschillende opties voor het opzetten van een leerstoel Modern China

Motie van het lid Dassen over in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen in kaart brengen van verschillende opties voor het opzetten van een leerstoel Modern China. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 35 207 China Nr...

2023D31862

Moties

Motie van het lid Van Esch c.s. over een uitgebreid onderzoek door het RIVM naar het effect van Chemours op de gezondheid van omwonenden en werknemers

Motie van het lid Van Esch c.s. over een uitgebreid onderzoek door het RIVM naar het effect van Chemours op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 118 Omgevingsrecht...

2023D40326