Moties

Zoekresultaten (54.994)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma over het overdragen van van Indonesiërs gestolen stukken uit het NEFIS-archief

Motie van het lid Sjoerdsma over het overdragen van van Indonesiërs gestolen stukken uit het NEFIS-archief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 049 Indonesië Nr. 102 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 14 juni...

2023D26027

Moties

Motie van de leden Hirsch en Dobbe over de toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers aan ODA-middelen al in 2024 en voor alle komende jaren met 10% maximeren

Motie van de leden Hirsch en Dobbe over de toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers aan ODA-middelen al in 2024 en voor alle komende jaren met 10% maximeren. 36550-XVII-9 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van...

2024D25790

Moties

Motie van het lid Bamenga c.s. over het voor UNRWA gereserveerde bedrag direct uitkeren

Motie van het lid Bamenga c.s. over het voor UNRWA gereserveerde bedrag direct uitkeren. 36550-XVII-14 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de...

2024D25797

Moties

Motie van de leden Piri en Paternotte over van harte ermee instemmen de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te starten

Motie van de leden Piri en Paternotte over van harte ermee instemmen de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te starten. 36550-V-5 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024...

2024D25927

Moties

Motie van het lid Kamminga over onderzoeken hoe Nederland meer gebruik kan maken van delegated cooperation

Motie van het lid Kamminga over onderzoeken hoe Nederland meer gebruik kan maken van delegated cooperation. 36550-XVII-16 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende...

2024D25799

Moties

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een onderzoek naar de effectiviteit van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van economische activiteiten in illegaal door Israël bezet gebied

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een onderzoek naar de effectiviteit van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van economische activiteiten in illegaal door Israël bezet gebied. 36550-XVII-12 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van...

2024D25793

Moties

Motie van de leden Van Baarle en Dobbe over nog dit jaar extra middelen voor UNRWA beschikbaar stellen

Motie van de leden Van Baarle en Dobbe over nog dit jaar extra middelen voor UNRWA beschikbaar stellen. 36550-XVII-13 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25796

Moties

Motie van het lid Dobbe over niet toetreden tot het Verdrag van Aken

Motie van het lid Dobbe over niet toetreden tot het Verdrag van Aken. 36550-XVII-8 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)...

2024D25789

Moties

Motie van het lid Piri c.s. over de diplomatieke slagkracht middels het postennetwerk in stand houden

Motie van het lid Piri c.s. over de diplomatieke slagkracht middels het postennetwerk in stand houden. 36550-V-4 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging...

2024D25926

Moties

Motie van het lid Hirsch c.s. over zich inspannen voor daadkrachtige en effectieve toegang tot hulp voor de burgers in Gaza om een einde te maken aan de hongersnood

Motie van het lid Hirsch c.s. over zich inspannen voor daadkrachtige en effectieve toegang tot hulp voor de burgers in Gaza om een einde te maken aan de hongersnood. 36550-XVII-10 19 juni 2024 Wijziging van de...

2024D25791

Moties

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitvoeringsplan om de gereserveerde middelen zo spoedig mogelijk te kunnen benutten voor de wederopbouw van Gaza

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitvoeringsplan om de gereserveerde middelen zo spoedig mogelijk te kunnen benutten voor de wederopbouw van Gaza. Wijziging 36550-XVII-11 van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)...

2024D25792

Moties

Motie van het lid Ram over exportvergunningen voor levering en onderhoud van defensieproducten verstrekken voor de gehele contractduur

Motie van het lid Ram over exportvergunningen voor levering en onderhoud van defensieproducten verstrekken voor de gehele contractduur. 36550-XVII-15 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25798

Moties

Motie van het lid Kamminga over bij de CSDDD-implementatie geen aanvullende nationale regels en restricties inbouwen

Motie van het lid Kamminga over bij de CSDDD-implementatie geen aanvullende nationale regels en restricties inbouwen. 36550-XVII-17 19 juni 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende...

2024D25800

Moties

Motie van het lid Erkens c.s. over inzichtelijk maken hoe meer rekening gehouden wordt met ruimte voor verschillende soorten visserij in balans met andere spelers op de Noordzee

Motie van het lid Erkens c.s. over inzichtelijk maken hoe meer rekening gehouden wordt met ruimte voor verschillende soorten visserij in balans met andere spelers op de Noordzee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D23894

Moties

Motie van het lid Kröger over binnen verduurzamingssubsidies voor de gebouwde omgeving sturen op een eerlijke verdeling tussen inkomensgroepen

Motie van het lid Kröger over binnen verduurzamingssubsidies voor de gebouwde omgeving sturen op een eerlijke verdeling tussen inkomensgroepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2024D23898