Moties

Zoekresultaten (49.003)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot over concrete keuzes in het landbouwakkoord tijdig meenemen in het NPLG

Motie van het lid Tjeerd de Groot over concrete keuzes in het landbouwakkoord tijdig meenemen in het NPLG. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 Nr. 33 MOTIE VAN HET

2022D52603

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over nationale parken inzetten om de waarde van natuur over te brengen

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over nationale parken inzetten om de waarde van natuur over te brengen.

2022D52601

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 Nr. 32 MOTIE

2022D52602

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie.

2022D52600

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders

Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor

2022D52596

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over jaarlijks met de begroting van LNV een Brusselstrategie delen met de Kamer

Motie van het lid Van Campen c.s. over jaarlijks met de begroting van LNV een Brusselstrategie delen met de Kamer. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 Nr. 27 MOTIE

2022D52597

Moties

Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30)

Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022D52811

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 Nr. 28 MOTIE VAN HET LID

2022D52598

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans

Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

2022D52595

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over een landelijke regeling voor minima en dierenhulporganisaties in verband met de snel stijgende dierenartskosten

Motie van het lid Beckerman c.s. over een landelijke regeling voor minima en dierenhulporganisaties in verband met de snel stijgende dierenartskosten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds

2022D52599

Moties

Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders

Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 Nr. 24 MOTIE VAN HET LID

2022D52594

Moties

Motie van het lid Van Haga

Motie van het lid Van Haga. 25295-1976 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) Motie 3 — immuungecompromitteerden opnemen in onderzoek naar oversterfte De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Rapport

2022D52798

Moties

Motie van het lid Graus over een regierol bij het inzetten op bosbouw in het kader van multifunctionele landbouw buiten nationaal bosbeheer

Motie van het lid Graus over een regierol bij het inzetten op bosbouw in het kader van multifunctionele landbouw buiten nationaal bosbeheer. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor

2022D52590

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden (t.v.v. 36200-XIV-47)

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden (t.v.v. 36200-XIV-47). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022D52802

Moties

Motie van het lid Graus c.s. over financiële steun voor vissers

Motie van het lid Graus c.s. over financiële steun voor vissers. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 Nr. 22 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. Voorgesteld 7 december

2022D52592

Naar boven