Moties

Zoekresultaten (53.567)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne

Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-20 Europese Raad Nr. 1829 MOTIE VAN HET LID PIRI Voorgesteld 5 oktober 2022 De Kamer, gehoord...

2022D39860

Moties

Motie van de leden Piri en Veldkamp over uitspreken dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen in het steunen van Oekraïne

Motie van de leden Piri en Veldkamp over uitspreken dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen in het steunen van Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1993 MOTIE VAN...

2023D49008

Moties

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-20 Europese Raad Nr. 1768 MOTIE VAN HET LID...

2022D11449

Moties

Motie van het lid Kamminga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van het Mercosur-verdrag op de Nederlandse landbouwsector

Motie van het lid Kamminga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van het Mercosur-verdrag op de Nederlandse landbouwsector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse...

2024D03455

Moties

Motie van het lid Postma over advies vragen over hoe te voorkomen dat de energietransitie leidt tot een toename van de energiearmoede

Motie van het lid Postma over advies vragen over hoe te voorkomen dat de energietransitie leidt tot een toename van de energiearmoede. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1324 MOTIE...

2023D50749

Moties

Motie van het lid Pijpelink c.s. over het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het afschaffen dan wel limiteren van de vrijwillige ouderbijdrage in het p.o. en vo snel uitvoeren

Motie van het lid Pijpelink c.s. over het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het afschaffen dan wel limiteren van de vrijwillige ouderbijdrage in het p.o. en vo snel uitvoeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2024D01309

Moties

Motie van de leden Van Zanten en Stoffer over een deel van het budget voor kansengelijkheid inzetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit

Motie van de leden Van Zanten en Stoffer over een deel van het budget voor kansengelijkheid inzetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VIII Vaststelling van de...

2024D01368

Moties

Motie van het lid Van der Laan over het zo veel mogelijk beperken van onnodige selectiecriteria en -instrumenten in het hoger onderwijs

Motie van het lid Van der Laan over het zo veel mogelijk beperken van onnodige selectiecriteria en -instrumenten in het hoger onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 765 Wijziging van de Wet op...

2023D02297

Moties

Motie van de leden Peters en Van der Woude over handvatten voor instellingen om hun selectieprocedures te kunnen toetsen en evalueren

Motie van de leden Peters en Van der Woude over handvatten voor instellingen om hun selectieprocedures te kunnen toetsen en evalueren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 765 Wijziging van de Wet op het...

2023D02299

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710)

Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 713 GEWIJZIGDE MOTIE...

2019D09932

Moties

Motie van de leden Westerveld en Kwint over de omvang van het schaduwonderwijs voor decentrale selectie in kaart brengen en instellingen aanmoedigen de banden met het schaduwonderwijs te verbreken

Motie van de leden Westerveld en Kwint over de omvang van het schaduwonderwijs voor decentrale selectie in kaart brengen en instellingen aanmoedigen de banden met het schaduwonderwijs te verbreken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023...

2023D02293

Moties

Gewijzigde motie van het lid Peters over samen met de instellingen onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten (t.v.v. 36200-VIII-233)

Gewijzigde motie van het lid Peters over samen met de instellingen onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten (t.v.v. 36200-VIII-233). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten...

2023D31167

Moties

Motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten

Motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2024D01324

Moties

Gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een rechts kabinet t.v.v. 36471-27

Gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een rechts kabinet t.v.v. 36471-27. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN...

2024D05680

Moties

Motie van het lid Gündogan c.s. over onderzoeken welke aspecten van sociale media bijdragen aan risico’s voor de democratie

Motie van het lid Gündogan c.s. over onderzoeken welke aspecten van sociale media bijdragen aan risico’s voor de democratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 192 MOTIE VAN HET LID...

2023D31706