Moties

Zoekresultaten (47.495)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date]

Moties

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een versnelling van de financiële noodsteun

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een versnelling van de financiële noodsteun. 21501-20-1836 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de invasie van

2022D39867

Moties

Motie van het lid Baudet over geen betrokkenheid van de NAVO en de VS bij het onderzoek naar het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen

Motie van het lid Baudet over geen betrokkenheid van de NAVO en de VS bij het onderzoek naar het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen. 21501-20-1837 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID BAUDET Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... De Kamer, Gehoord de beraadslaging,

2022D39868

Moties

Motie van het lid Jasper van Dijk over maximale transparantie bij de Europese Politieke Gemeenschap

Motie van het lid Jasper van Dijk over maximale transparantie bij de Europese Politieke Gemeenschap. 21501-20-1832 05 oktober 2022 MOTIE Europese VAN Raad HET LID JASPER VAN DIJK Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat met

2022D39863

Moties

Motie van de leden Sjoerdsma en Agnes Mulder over sancties tegen Iraanse overheidsfunctionarissen

Motie van de leden Sjoerdsma en Agnes Mulder over sancties tegen Iraanse overheidsfunctionarissen. 21501-20-1826 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN AGNES MULDER Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... —-= Motie — Magnitsky sancties tegen geweld lIraanse

2022D39857

Moties

Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne

Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne. 21501-20-1829 05 oktober 2022 MOTIE Europese VAN Raad HET LID PIRI Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... Motie steun oekraine De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Oekraine heeft aangegeven voor

2022D39860

Moties

Motie van het lid Van Haga over niet instemmen met een prijsplafond op gas

Motie van het lid Van Haga over niet instemmen met een prijsplafond op gas. 21501-20-1828 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... Motie — Niet instemmen met Europees prijsplafond op gas De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D39859

Moties

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over deugdelijke opvang van Russische deserteurs

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over deugdelijke opvang van Russische deserteurs. 21501-20-1831 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... Motie De Kamer, Gehoord de beraadslaging constaterende, dat veel Russen

2022D39862

Moties

Motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime

Motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime. 21501-20-1833 05 oktober 2022 MOTIE Europese VAN Raad HET LID KUZU C.S. Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... © MOTIE Voorgesteld 5 oktober 2022 De Kamer, gehoord de

2022D39864

Moties

Motie van het lid Koekkoek over een definitie en afbakening van cruciale bedrijven en productieprocessen

Motie van het lid Koekkoek over een definitie en afbakening van cruciale bedrijven en productieprocessen. 21501-20-1835 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat steeds meer

2022D39866

Moties

Motie van het lid Piri over de betrokkenheid bij hervormingen in kandidaat-lidstaten verder vergroten

Motie van het lid Piri over de betrokkenheid bij hervormingen in kandidaat-lidstaten verder vergroten. 21501-20-1830 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID PIRI Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... 6) Motie ondersteuning kandidaat-lidstaten De Kamer, Gehoord de

2022D39861

Moties

Motie van het lid Van Haga over uitspreken tegen een EU-lidmaatschap van Oekraïne

Motie van het lid Van Haga over uitspreken tegen een EU-lidmaatschap van Oekraïne. 21501-20-1827 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... (2) Motie — Uitspreken tegen EU-lidmaatschap Oekraine De Kamer, gehoord de

2022D39858

Moties

Motie van het lid Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mahsa Amini

Motie van het lid Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mahsa Amini. 21501-20-1834 05 oktober 2022 Europese Raad MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Plenair (debat) - Debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de... 5 MOTIE Voorgesteld 5 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D39865

Moties

Gewijzigde motie van de leden Thijssen en Amhaouch over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog (t.v.v. 36180-14)

Gewijzigde motie van de leden Thijssen en Amhaouch over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog (t.v.v. 36180-14). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr.

2022D39654

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over een substantieel deel van de geclusterde woonvormen geschikt maken voor mensen met dementie (t.v.v. 31765-664)

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over een substantieel deel van de geclusterde woonvormen geschikt maken voor mensen met dementie (t.v.v. 31765-664). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 667 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 664

2022D39301

Moties

Gewijzigde motie van het lid Bevers c.s. over het verminderen van belemmerende factoren bij de implementatie en inzet van zorgtechnologie (t.v.v. 31765-662)

Gewijzigde motie van het lid Bevers c.s. over het verminderen van belemmerende factoren bij de implementatie en inzet van zorgtechnologie (t.v.v. 31765-662). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 666 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BEVERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 662 Voorgesteld

2022D38941

Naar boven