Moties

Zoekresultaten (47.771)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van het lid Van Houwelingen over de inspectie opdragen te stoppen met het berispen, beboeten en anderszins vervolgen en de mond snoeren van artsen louter en alleen vanwege hun mening

Motie van het lid Van Houwelingen over de inspectie opdragen te stoppen met het berispen, beboeten en anderszins vervolgen en de mond snoeren van artsen louter en alleen vanwege hun mening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2023D44871

Moties

Motie van het lid Van Raan over de PFOS-vervuiling in de omgeving nauwkeurig in kaart brengen en onderzoeken welk deel daarvan van Schiphol afkomstig is

Motie van het lid Van Raan over de PFOS-vervuiling in de omgeving nauwkeurig in kaart brengen en onderzoeken welk deel daarvan van Schiphol afkomstig is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr...

2023D44861

Moties

Motie van het lid Eerdmans over de omvang en samenstelling van een in te richten structureel fonds in overleg met de sector opzetten

Motie van het lid Eerdmans over de omvang en samenstelling van een in te richten structureel fonds in overleg met de sector opzetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1129 MOTIE...

2023D44862

Moties

Motie van het lid Van Raan c.s. over Schiphol aan het naleven van de Nota Deelnemingenbeleid en het kabinetsbeleid houden

Motie van het lid Van Raan c.s. over Schiphol aan het naleven van de Nota Deelnemingenbeleid en het kabinetsbeleid houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1126 MOTIE VAN HET LID...

2023D44858

Moties

Motie van het lid Van der Graaf over de indicatieve reductieopgave van 25% van de NOx-emissies tussen 2019 en 2030 voor de mobiliteitssector specifiek laten gelden voor de luchtvaart

Motie van het lid Van der Graaf over de indicatieve reductieopgave van 25% van de NOx-emissies tussen 2019 en 2030 voor de mobiliteitssector specifiek laten gelden voor de luchtvaart. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D44856

Moties

Motie van het lid Van Raan c.s. over definitief afzien van het openen van Lelystad Airport voor handelsverkeer

Motie van het lid Van Raan c.s. over definitief afzien van het openen van Lelystad Airport voor handelsverkeer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1125 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN...

2023D44857

Moties

Motie van het lid Krul c.s. over een Gemeenschapsfonds waarmee lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen in stand kunnen houden

Motie van het lid Krul c.s. over een Gemeenschapsfonds waarmee lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen in stand kunnen houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid Nr. 117...

2023D44811

Moties

Motie van het lid Krul c.s. over blijvende prioriteit geven aan de Lelylijn en Nedersaksenlijn

Motie van het lid Krul c.s. over blijvende prioriteit geven aan de Lelylijn en Nedersaksenlijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1169 MOTIE VAN HET LID KRUL C.S...

2023D44788

Moties

Motie van het lid Boucke over de Kamer voor het kerstreces van een tijdsplanning voorzien voor een inhoudelijke verkenning van de nachtsluiting van Schiphol

Motie van het lid Boucke over de Kamer voor het kerstreces van een tijdsplanning voorzien voor een inhoudelijke verkenning van de nachtsluiting van Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1122...

2023D44854

Moties

Motie van de leden Dijk en Drost over ervoor zorgen dat binnen de ggz eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren en er geen geld meer uit de ggz naar derden verdwijnt

Motie van de leden Dijk en Drost over ervoor zorgen dat binnen de ggz eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren en er geen geld meer uit de ggz naar derden verdwijnt. Tweede Kamer der...

2023D44868

Moties

Motie van het lid Van der Graaf over een afwegingskader voor de regio zó inrichten dat het geen bureaucratisch monster wordt

Motie van het lid Van der Graaf over een afwegingskader voor de regio zó inrichten dat het geen bureaucratisch monster wordt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch...

2023D44818

Moties

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink over binnen zes maanden de capaciteit bij de Commissie Werkelijke Schade opschalen naar vijftien dossiers per week

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink over binnen zes maanden de capaciteit bij de Commissie Werkelijke Schade opschalen naar vijftien dossiers per week. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst...

2023D44702

Moties

Motie van het lid Krul over er op toezien dat bij de vormgeving van het nieuwe Nederlandse luchtruim steilere vertrapping en hogere nadering als voorwaarden worden gesteld

Motie van het lid Krul over er op toezien dat bij de vormgeving van het nieuwe Nederlandse luchtruim steilere vertrapping en hogere nadering als voorwaarden worden gesteld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936...

2023D44853

Moties

Motie van het lid Temmink over het project Maaslijn in ongewijzigde vorm als Rijksproject overnemen

Motie van het lid Temmink over het project Maaslijn in ongewijzigde vorm als Rijksproject overnemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid Nr. 133 MOTIE VAN HET...

2023D44830

Moties

Motie van het lid Bushoff over als norm stellen dat vestiging van nieuwe diensten of hervestiging van bestaande diensten bij voorrang in de regio’s buiten de Randstad moet plaatsvinden

Motie van het lid Bushoff over als norm stellen dat vestiging van nieuwe diensten of hervestiging van bestaande diensten bij voorrang in de regio’s buiten de Randstad moet plaatsvinden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D44816