Moties

Zoekresultaten (47.778)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van het lid Thijssen over de doelstelling om in het komende jaar in ieder geval tien plekken te stijgen in de Spillover Index

Motie van het lid Thijssen over de doelstelling om in het komende jaar in ieder geval tien plekken te stijgen in de Spillover Index. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland...

2023D44522

Moties

Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over voor de begroting van 2024 100.000 euro toevoegen aan het subsidiekader ten behoeve van gedetineerdenbegeleiding

Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over voor de begroting van 2024 100.000 euro toevoegen aan het subsidiekader ten behoeve van gedetineerdenbegeleiding.

2023D44842

Moties

Motie van het lid Jasper van Dijk over uitspreken dat de VN de aangewezen plek is voor mondiale belastingvraagstukken

Motie van het lid Jasper van Dijk over uitspreken dat de VN de aangewezen plek is voor mondiale belastingvraagstukken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie...

2023D44516

Moties

Motie van het lid Thijssen over de financiële steun voor humanitaire hulp voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren

Motie van het lid Thijssen over de financiële steun voor humanitaire hulp voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse...

2023D44684

Moties

Motie van de leden Kuzu en Van Baarle over onderzoeken hoe Nederland Marokko kan helpen om mensen zo snel mogelijk van een warm onderkomen te voorzien

Motie van de leden Kuzu en Van Baarle over onderzoeken hoe Nederland Marokko kan helpen om mensen zo snel mogelijk van een warm onderkomen te voorzien. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen...

2023D44496

Moties

Motie van de leden Thijssen en Van den Brink over het langjarig maximeren van de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen

Motie van de leden Thijssen en Van den Brink over het langjarig maximeren van de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse...

2023D44687

Moties

Motie van het lid Thijssen c.s. over het uitstellen van een beslissing over het verstrekken van een exportkredietverzekering aan TotalEnergies

Motie van het lid Thijssen c.s. over het uitstellen van een beslissing over het verstrekken van een exportkredietverzekering aan TotalEnergies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse...

2023D44686

Moties

Motie van het lid Klink over meten in welke mate de Nederlandse agrofoodsector bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van voedsel- en voedingszekerheid in ontwikkelingslanden

Motie van het lid Klink over meten in welke mate de Nederlandse agrofoodsector bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van voedsel- en voedingszekerheid in ontwikkelingslanden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed...

2023D44521

Moties

Motie van het lid Thijssen over inzichtelijker maken of de SDG-toets daadwerkelijk wordt toegepast

Motie van het lid Thijssen over inzichtelijker maken of de SDG-toets daadwerkelijk wordt toegepast. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2023D44523

Moties

Motie van het lid Van der Graaf over de sociale dimensie uitwerken tot een apart subdoel met indicatoren binnen het Actieplan beleidscoherentie

Motie van het lid Van der Graaf over de sociale dimensie uitwerken tot een apart subdoel met indicatoren binnen het Actieplan beleidscoherentie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in...

2023D44517

Moties

Motie van het lid Piri c.s. over EUPOL-bewakers en tolken die werkzaamheden hebben verricht voor een Nederlandse EUPOL-functionaris betrekken bij het traject voor de ambassadebewakers

Motie van het lid Piri c.s. over EUPOL-bewakers en tolken die werkzaamheden hebben verricht voor een Nederlandse EUPOL-functionaris betrekken bij het traject voor de ambassadebewakers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal...

2023D44841

Moties

Motie van de leden Van Esch en Hagen over het statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes verhogen naar 25 cent

Motie van de leden Van Esch en Hagen over het statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes verhogen naar 25 cent. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 275 MOTIE VAN DE...

2023D44739

Moties

Motie van het lid Hammelburg over de input van het lokale maatschappelijk middenveld laten meewegen bij het bepalen van de reactie van Nederland in gevallen van grove mensenrechtenschendingen

Motie van het lid Hammelburg over de input van het lokale maatschappelijk middenveld laten meewegen bij het bepalen van de reactie van Nederland in gevallen van grove mensenrechtenschendingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2023D44515

Moties

Motie van het lid Hagen over een publiekscampagne om consumenten te wijzen op hun wettelijke garantierecht

Motie van het lid Hagen over een publiekscampagne om consumenten te wijzen op hun wettelijke garantierecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 282 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 26 oktober...

2023D44762

Moties

Motie van de leden Van Esch en Hagen over zorgen voor meer innamepunten waar consumenten hun betaalde statiegeld kunnen terugkrijgen

Motie van de leden Van Esch en Hagen over zorgen voor meer innamepunten waar consumenten hun betaalde statiegeld kunnen terugkrijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 273 MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D44735