Kamervragen

Zoekresultaten (100.508)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Plas en Bisschop over Het Universiteit van Amsterdam (UvA)-rapport inzake stikstofdepositie

Antwoord op vragen van de leden Van der Plas en Bisschop over Het Universiteit van Amsterdam (UvA)-rapport inzake stikstofdepositie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2023D41170

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Van Campen over het artikel «Rekenfout in groengas-subsidie absurd: honderd Overijsselse boeren missen nu smak geld»

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Van Campen over het artikel «Rekenfout in groengas-subsidie absurd: honderd Overijsselse boeren missen nu smak geld». Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen...

2023D41183

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het artikel 'Nieuwe studie bom onder piekbelastersbeleid: stikstof slaat amper neer rond stallen'

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het artikel 'Nieuwe studie bom onder piekbelastersbeleid: stikstof slaat amper neer rond stallen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de...

2023D41162

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de analyse van de Zweedse coronacrisisaanpak

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de analyse van de Zweedse coronacrisisaanpak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop...

2023D41131

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D41126