Kamervragen

Zoekresultaten (33)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Interpellatievragen

Kamervragen

Interpellatievragen over de brief waarin de minister de Kamer laat weten niet te willen voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer gestuurd te krijgen

Interpellatievragen over de brief waarin de minister de Kamer laat weten niet te willen voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer gestuurd te krijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D07078

Kamervragen

Interpellatievragen over het negeren van de wens van de Tweede Kamer inzake de Europese digitale identiteit

Interpellatievragen over het negeren van de wens van de Tweede Kamer inzake de Europese digitale identiteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2023Z02286 Interpellatievragen van het lid Leijten...

2023D05277

Kamervragen

Interpellatievragen Jasper van Dijk (SP) aan de sts OCW over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs

Interpellatievragen Jasper van Dijk (SP) aan de sts OCW over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. 2009Z04543 Interpellatievragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw...

2009D11883

Kamervragen

Problemen bij het CBR

Problemen bij het CBR. CBR 2009Z04466 Interpellatievragen van het lid Roemer (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over problemen bij het CBR (ingezonden 12 maart 2009) 1 Vindt u dat het niet uitvoeren van...

2009D11618

Kamervragen

De disclaimer in het bestuursakkoord met betrekking tot de initiatiefwetten Kant

De disclaimer in het bestuursakkoord met betrekking tot de initiatiefwetten Kant. kv-tk-2011Z09088 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z09088 Interpellatievragen van het lid Leijten (SP) aan...

2011D22501

Kamervragen

Interpellatievragen Jasper van Dijk inzake het topsalaris van een bestuurder van het Friesland College

Interpellatievragen Jasper van Dijk inzake het topsalaris van een bestuurder van het Friesland College. 2009Z10927 Interpellatievragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over het...

2009D28809

Kamervragen

Interpellatievragen over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld

Interpellatievragen over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z05293 Interpellatievragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van...

2019D11085

Kamervragen

Interpellatievragen van het lid Fritsma (PVV) over de door Marokkaanse jongeren in Den Haag verstoorde lampionnenoptocht

Interpellatievragen van het lid Fritsma (PVV) over de door Marokkaanse jongeren in Den Haag verstoorde lampionnenoptocht. 2008Z06683 / 2080905153 Interpellatievragen van het lid Fritsma (PVV) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Justitie en...

2008D15654

Kamervragen

Interpellatievragen Ulenbelt over een verschil in uitleg van de passage over ontslagrecht in het Najaarsakkoord 2008 door de minister en de vakbonden

Interpellatievragen Ulenbelt over een verschil in uitleg van de passage over ontslagrecht in het Najaarsakkoord 2008 door de minister en de vakbonden. ontslagrecht 2009Z05166 Interpellatievragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken...

2009D13500

Kamervragen

Uitspraken van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Algemene nabestaandenwet te versoberen.

Uitspraken van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Algemene nabestaandenwet te versoberen.. 2008Z08492 / 2080907043 Interpellatievragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitspraken van de...

2008D20010

Kamervragen

Interpellatievragen Teeven over de vrijlating van Saban B. en het handelen van het OM in deze

Interpellatievragen Teeven over de vrijlating van Saban B. en het handelen van het OM in deze. 2009Z16946 Interpellatievragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de vrijlating van Saban B. en het...

2009D44687

Kamervragen

Interpellatievragen lid Kant inzake uitspraken van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Algemene nabestaandenwet te versoberen

Interpellatievragen lid Kant inzake uitspraken van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Algemene nabestaandenwet te versoberen. 2008Z08492 / 2080907043 Interpellatievragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2008D19811

Kamervragen

Het besluit van de Duitse regering om alle kerncentrales binnen twaalf jaar te sluiten

Het besluit van de Duitse regering om alle kerncentrales binnen twaalf jaar te sluiten. kv-tk-2011Z11788 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z11788 Interpellatievragen van het lid...

2011D29343

Kamervragen

Het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders

Het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het VK om toegang te verlenen aan het lid Wilders. 2009Z04261 Interpellatievragen van het lid Rutte (VVD) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de...

2009D11050

Kamervragen

Interpellatievragen over het bericht dat de minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd over burgerslachtoffers in Hawija als gevolg van een Nederlands bombardement in 2015

Interpellatievragen over het bericht dat de minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd over burgerslachtoffers in Hawija als gevolg van een Nederlands bombardement in 2015. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de...

2019D52650