Kamervragen

Zoekresultaten (40.291)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over de de genetisch gemodificeerde hypo-allergene poes

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over de de genetisch gemodificeerde hypo-allergene poes. 810 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Volkshuisvesting...

2008D01270

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over illegale maïs

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over illegale maïs. 1598 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over illegale...

2008D01274

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering

Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering. 2197 Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering.(Ingezonden...

2009D22002

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Thieme over genetisch gemanipuleerd veevoer

Antwoord op vragen van het lid Thieme over genetisch gemanipuleerd veevoer. 1599 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over genetisch gemanipuleerd...

2008D01279

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over doping in de paardensport

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over doping in de paardensport. 2512 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over doping in...

2008D01204

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Thieme over de jarenlange onnodige castratie van biggen

Antwoord op vragen van het lid Thieme over de jarenlange onnodige castratie van biggen. 2632 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jarenlange onnodige castratie van biggen...

2008D01207

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid De Wit over het stopzetten van voorbereidende taalcursussen aan vreemdelingen met een verblijfsvergunning

Antwoord op vragen van het lid De Wit over het stopzetten van voorbereidende taalcursussen aan vreemdelingen met een verblijfsvergunning. 2766 Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en...

2008D01210

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Snijder-Hazelhoff Doorlevering van ProMT terreinen

Antwoord op vragen van het lid Snijder-Hazelhoff Doorlevering van ProMT terreinen. 2847 Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over doorlevering van ProMT terreinen. (Ingezonden 27 mei 2008) 1...

2008D01528

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kamp over de statushouders die in afwachting van een woning een cursus Voorbereidende Inburgering volgen

Antwoord op vragen van het lid Kamp over de statushouders die in afwachting van een woning een cursus Voorbereidende Inburgering volgen. 2939 Vragen van het lid Kamp (VVD) aan de minister voor Wonen Wijken en Integratie...

2008D01214

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden De Wit en Toorenburg over het stopzetten van voorinburgeringscursussen bij het COA

Antwoord op vragen van de leden De Wit en Toorenburg over het stopzetten van voorinburgeringscursussen bij het COA. 2942 Vragen van de leden De Wit (SP) en Van Toorenburg (CDA) aan de minister voor Wonen, Wijken...

2008D01226

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Ham over het verschil van mening over deelname aan de CanalParade

Antwoord op vragen van het lid Van der Ham over het verschil van mening over deelname aan de CanalParade. 3312 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de ministers van Defensie en Onderwijs, Cultuur...

2008D22623

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de beloning van het management van Alpinvest

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de beloning van het management van Alpinvest. Datum 29 augustus 2008 Ons kenmerk 2008-0000372927 Onderdeel DGBK/AOS/A&A Inlichtingen Drs. H.G. van de Grift T (070) 426 6804 F...

2008D02259

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Langkamp over bijdrage werkgevers aan de kosten van kinderopvang

Antwoord op vragen van het lid Langkamp over bijdrage werkgevers aan de kosten van kinderopvang. T F W Contactpersoon: T IPC De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons...

2008D01721

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Irrgang en Van Bommel over het huis van de kroonprins in Mozambique

Antwoord op vragen van de leden Irrgang en Van Bommel over het huis van de kroonprins in Mozambique. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sub-Sahara Afrika Bezuidenhoutseweg 67...

2008D02753

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gent over kinderopvang

Antwoord op vragen van het lid Van Gent over kinderopvang. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl De voorzitter van de...

2008D01719