Commissieverslagen

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het rapport Illegaal verblijf in Nederland

Verslag van een algemeen overleg over het rapport Illegaal verblijf in Nederland. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1237 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 november 2008 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 8 oktober...

2008D16007

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het onderzoek naar rekwireerbeleid en opleggen van taakstraffen bij ernstige gewelds en zedenmisdrijven

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het onderzoek naar rekwireerbeleid en opleggen van taakstraffen bij ernstige gewelds en zedenmisdrijven. 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar...

2008D13925

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het WODC-evaluatieraport 'De CEAS aan het werk'

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het WODC-evaluatieraport 'De CEAS aan het werk'. 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 19 VERSLAG VAN EEN...

2008D13219

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

Verslag van een algemeen overleg over Toepassing artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2008D13215

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. landgebonden asielbeleid Irak en het Zweedse beleid met betrekking tot asielzoekers uit Irak

Verslag van een algemeen overleg over o.a. landgebonden asielbeleid Irak en het Zweedse beleid met betrekking tot asielzoekers uit Irak. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1233 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 De vaste...

2008D12542

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

Verslag van een algemeen overleg over het jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT). 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1234 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2008 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op...

2008D12546

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over a.a. de reactie op de Mededeling van de Commissie over het beleidsplan asiel

Verslag van een algemeen overleg over a.a. de reactie op de Mededeling van de Commissie over het beleidsplan asiel. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 716 VERSLAG VAN...

2008D10982

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de aanpak van stelstelmatige daders (ISD-maatregel)

Verslag van een algemeen overleg over de aanpak van stelstelmatige daders (ISD-maatregel). 31 110 Justitieel Verslavingsbeleid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2008 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 23 september...

2008D09752

Commissieverslagen

Verslag een algemeen overleg over o.a. het verslag van de geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juli 2008 te Cannes (Frankrijk)

Verslag een algemeen overleg over o.a. het verslag van de geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juli 2008 te Cannes (Frankrijk). 23 490 Ontwerpbesluiten...

2008D09756

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. nota "Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief"

Verslag van een algemeen overleg over o.a. nota "Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief". 31 415 DNA-onderzoek in strafzaken Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 oktober 2008 De vaste commissie...

2008D09181

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over een specifieke groep vreemdelingen die niet kan worden uitgezet

Verslag van een algemeen overleg over een specifieke groep vreemdelingen die niet kan worden uitgezet. 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 3 VERSLAG VAN...

2008D06617

Commissieverslagen

verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het prostitutiebeleid

verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het prostitutiebeleid. 25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) Nr. 63 VERSLAG...

2008D02428

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over Oldenkotte

Verslag van een algemeen overleg over Oldenkotte. 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 september 2008 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 3 juli 2008 overleg gevoerd...

2008D01975