Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over het Bestuurlijk Akkoord Modernisering GBA

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over het Bestuurlijk Akkoord Modernisering GBA. 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 23 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2009 De vaste...

2009D26532

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over de bouw C2000-zendmast in Rotterdam

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over de bouw C2000-zendmast in Rotterdam. 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2009 De vaste...

2009D26526

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2009, over de voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak, overlast tijdens de jaarwisseling en geweld in het openbaar vervoer

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2009, over de voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak, overlast tijdens de jaarwisseling en geweld in het openbaar vervoer. 28 684 Naar een veiliger samenleving 28 642 Sociale veiligheid...

2009D24867

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 maart 2009, over de staat van de dualisering

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 maart 2009, over de staat van de dualisering. 30 902 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en...

2009D19670

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 maart 2009, over o.a. het Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009, de Voortgangsrapportage 2008 en de Trendanalyse 2008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 maart 2009, over o.a. het Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009, de Voortgangsrapportage 2008 en de Trendanalyse 2008. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 147 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2009D17163

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2009, over investeringsprojecten Vernieuwing Rijksdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2009, over investeringsprojecten Vernieuwing Rijksdienst. 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 maart 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse...

2009D11870

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over de inzet en noodzakelijkheid van de Mosquito

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over de inzet en noodzakelijkheid van de Mosquito. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 205 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 februari 2009 De...

2009D08757

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over o.a. de kabinetsreactie op het ROB advies m.b.t. Grensoverschrijdende samenwerking

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over o.a. de kabinetsreactie op het ROB advies m.b.t. Grensoverschrijdende samenwerking. 31 700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...

2009D08723

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2009, over o.a. de voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2009, over o.a. de voortgang verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 152 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2009D08727

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 februari 2009, over o.a. de voortgangsrapportage interbestuurlijk toezicht

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 februari 2009, over o.a. de voortgangsrapportage interbestuurlijk toezicht. 31 700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009...

2009D08728

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de opdrachtverlening aan de in te stellen staatscommissie Grondwet

Verslag van een algemeen overleg over de opdrachtverlening aan de in te stellen staatscommissie Grondwet. 31 570 Herziening Grondwet Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld17 februari 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en...

2009D07215

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de aanbieding notitie "Kwaliteit van de verbinding"

Verslag van een algemeen overleg over de aanbieding notitie "Kwaliteit van de verbinding". 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken...

2009D00890

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het verzoek Roemer tijdens de Regeling van Werkzaamheden inzake de software van de OV-Chipkaart en deurpasjes

Verslag van een algemeen overleg over het verzoek Roemer tijdens de Regeling van Werkzaamheden inzake de software van de OV-Chipkaart en deurpasjes. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 274 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari...

2009D00532

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de oprichting van een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens

Verslag van een algemeen overleg over de oprichting van een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. 31 700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het...

2008D24087

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 41 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 december 2008 De vaste commissies voor...

2008D23788