Commissieverslagen

Zoekresultaten (58)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009

Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009. 31 700 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 Nr. 59 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG...

2009D00415

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over uittreding woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over uittreding woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 155 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2010 De vaste commissie voor Werken, Wonen en Integratie1 heeft...

2010D11747

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 8 oktober 2009 inzake wijkenaanpak Eindhoven

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 8 oktober 2009 inzake wijkenaanpak Eindhoven. 30 995 Aanpak Wijken Nr. 76 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1...

2009D61652

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2009, over o.a het stedenbeleid vanaf 2010

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2009, over o.a het stedenbeleid vanaf 2010. 31 757 Stedenbeleid vanaf 2010 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 maart 2009 De algemene commissie voor...

2009D12471

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, over het staatssteundossier woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, over het staatssteundossier woningcorporaties. kst-29453-162 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 453 Woningcorporaties Nr. 162 VERSLAG VAN EEN...

2010D25351

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2009, inzake Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2009, inzake Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. 26 283 Migratie Antilliaanse jongeren Nr. 55 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2010D01854

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake woonwagens en woonschepen

Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake woonwagens en woonschepen. 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 11 VERSLAG VAN EEN...

2009D51345

Commissieverslagen

Concept verslag Antilliaans Nederlandse probleemjongeren

Concept verslag Antilliaans Nederlandse probleemjongeren. algemeen overleg/Antilliaans Nederlandse probleemjongeren d.d. 12 december 2009/BZK/Justitie/WW/JGI blz. 091202 Antilliaans Nederlandse probleemjongeren (Langstraat/Struijlaart) Uiterste corr.datum: dinsdag 15 december te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116

2009D66505

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, o.a. de stand van zaken Deltaplan Inburgering

Verslag algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, o.a. de stand van zaken Deltaplan Inburgering. 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 40 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 maart 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken...

2009D11871

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 89 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2008 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1...

2008D09759

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake bouwregelgeving en brandveiligheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake bouwregelgeving en brandveiligheid. kst-26956-71 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000–2004 Nr. 71 VERSLAG...

2010D19266

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden 1 juli 2009 over toezicht woningcorporaties

Verslag van een AO gehouden 1 juli 2009 over toezicht woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 128 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op...

2009D39101

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 september 2009, over het besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 september 2009, over het besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014. 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2009D48920

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 november 2009, over inburgering in het buitenland en huwelijksmigratie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 november 2009, over inburgering in het buitenland en huwelijksmigratie. 32 005 Evaluatie Wet inburgering in het buitenland Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 januari 2010...

2010D02735

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake woningcorporaties. kst-29453-156 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 453 Woningcorporaties Nr. 156 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D20692