Commissieverslagen

Zoekresultaten (58)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 september 2009, over het besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 september 2009, over het besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014. 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2009D48920

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 over arrangement overheid-woningcorporaties

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 over arrangement overheid-woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 129 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op...

2009D39695

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden 1 juli 2009 over toezicht woningcorporaties

Verslag van een AO gehouden 1 juli 2009 over toezicht woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 128 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op...

2009D39101

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2009, over Sexe-gelijkheid in rlatie tot integratie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2009, over Sexe-gelijkheid in rlatie tot integratie. 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 65 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juli 2009 De algemene commissie voor Wonen...

2009D36357

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2009, over de Woningmarkt op de lange termijn en scheefwonen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2009, over de Woningmarkt op de lange termijn en scheefwonen. 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 40 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2009 De...

2009D35978

Commissieverslagen

verslag van een wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2008 Wonen, Wijken en Integratie

verslag van een wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2008 Wonen, Wijken en Integratie. 31 924 XVIII Slotwet en jaarverslag begroting Wonen, Wijken en Integratie 2008 Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 juni 2009 De algemene...

2009D35751

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2009, inzake Wijkaanpak

Verslag algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2009, inzake Wijkaanpak. 30 995 Aanpak Wijken Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juni 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 3...

2009D32481

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juni 2009, over Studentenhuisvesting

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juni 2009, over Studentenhuisvesting. 31 700 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN...

2009D31406

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 mei 2009, over kabinetsmaatregelen woningmarkt in verband met economische crisis

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 mei 2009, over kabinetsmaatregelen woningmarkt in verband met economische crisis. 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 34 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 juni 2009 De algemene...

2009D30480

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2009, over Bouwregelgeving en brandveiligheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2009, over Bouwregelgeving en brandveiligheid. 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 107 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2009D30152

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2009, over o.a. kabinetsmaatregelen woningmarkt in verband met economische crisis

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2009, over o.a. kabinetsmaatregelen woningmarkt in verband met economische crisis. 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2009 De...

2009D29810

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2009, over de aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2009, over de aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren. 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 mei 2009 De algemene commissie voor Wonen...

2009D25312

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 april 2009, over de aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 april 2009, over de aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren. 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 17 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2009 De algemene commissie voor Wonen...

2009D24652

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over welstandstoezicht

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over welstandstoezicht. 31 535 Architectuur en Ruimtelijke Ordening Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2009D24171

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2009, over o.a. de stand van zaken bij woningcorporatie Rochdale

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2009, over o.a. de stand van zaken bij woningcorporatie Rochdale. 29 453 Woningcorporaties Nr. 115 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2009 De vaste commissie...

2009D22824