Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 november 2019, over CETA (handelsverdrag EU-Canada)

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 november 2019, over CETA (handelsverdrag EU-Canada). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek Nr. 61 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 december 2019...

2019D47480

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2353 VERSLAG VAN EEN...

2021D19913

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 juni 2021, over Noodhulp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 juni 2021, over Noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 136 VERSLAG VAN EEN...

2021D30025

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet BuHa-OS 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet BuHa-OS 2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 Nr. 12...

2021D30348

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Stoffer over “Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus”

Verslag van een notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Stoffer over “Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35...

2021D37696

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 november 2021, over Wapenexportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 november 2021, over Wapenexportbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 348 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 november 2021 De vaste commissie voor Buitenlandse...

2021D42218

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 november 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 november 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2431 VERSLAG VAN EEN...

2021D44863

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 381 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 december 2021...

2021D48485

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 december 2021, over wereldwijde aanpak COVID-19

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 december 2021, over wereldwijde aanpak COVID-19. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland 25 295 Infectieziektenbestrijding...

2021D49406

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2022, over Handelsbetrekkingen Afrika

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2022, over Handelsbetrekkingen Afrika. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 152 VERSLAG VAN...

2022D06577

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Wereldwijde aanpak COVID-19

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Wereldwijde aanpak COVID-19. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 625 Hulp, handel en investeringen 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 334 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2022D10285

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 maart 2022, over de Humanitaire situatie Oekraïne

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 maart 2022, over de Humanitaire situatie Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 67 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26 april...

2022D12879

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over Noodhulp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over Noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 158 VERSLAG VAN EEN...

2022D16475

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2022, over Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2022, over Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2501 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2022D22876

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 2022, over herstel en wederopbouw Oekraïne

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 2022, over herstel en wederopbouw Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 106 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 augustus...

2022D31206