Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 401...

2023D38404

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 Nr...

2023D33364

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 100 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 Nr. 20 VERSLAG VAN...

2022D31780

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2021, over het jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2021, over het jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds...

2021D33439

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 35 200 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018...

2019D30777

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 950 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 Nr. 8...

2018D39344

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 februari 2018, over Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 februari 2018, over Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 877 Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet...

2018D05682

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Koninkrijksrelaties 2015 en de slotwet BES-fonds 2015

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Koninkrijksrelaties 2015 en de slotwet BES-fonds 2015. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 34 475...

2016D30155

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag Koninkrijksrelaties, het desbetreffende rapport van de Algemene Rekenkamer en de slotwet, onderdeel Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag Koninkrijksrelaties, het desbetreffende rapport van de Algemene Rekenkamer en de slotwet, onderdeel Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2014D23901

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. kst-32368-15 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 368 Tweede aanpassing van...

2010D46396