Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake Nederlandse reisdocumenten

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake Nederlandse reisdocumenten. kst-25764-44 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 25 764 Reisdocumenten Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2010D41373

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 september 2010, inzake AIVD-onderwerpen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 september 2010, inzake AIVD-onderwerpen. kst-30977-36 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 30 977 AIVD Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D39675

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2010, over compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid t.b.v. Parkstad Limburg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2010, over compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid t.b.v. Parkstad Limburg. kst-26834-34 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders...

2010D30432

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2010, over Vernieuwing Rijksdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2010, over Vernieuwing Rijksdienst. kst-31490-46 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 46 VERSLAG...

2010D30178

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 mei 2010, inzake ICT bij de overheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 mei 2010, inzake ICT bij de overheid. kst-26643-159 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr...

2010D25260

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake C2000

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake C2000. kst-25124-65 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 65 VERSLAG...

2010D24873

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake Herclausulering Besluit veiligheidsregio's

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake Herclausulering Besluit veiligheidsregio's. kst-31968-19 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 968 Aanpassing van een aantal wetten aan...

2010D23511

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 april 2010, over de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 april 2010, over de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen. kst-31142-22 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 142 Wijziging van de Experimentenwet...

2010D22624

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2010, over AIVD-onderwerpen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2010, over AIVD-onderwerpen. kst-30977-33 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 977 AIVD Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D21046

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten. kst-29362-164 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 362 Modernisering van de...

2010D17206

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over Gemeenschappelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over Gemeenschappelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2010 De vaste commissie...

2010D11743

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2010, inzake het rapport ‘Overlast en Verloedering Ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2010, inzake het rapport ‘Overlast en Verloedering Ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 265 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2010D08822

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 13 januari 2010 inzake regelingen ten aanzien van declaraties

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 13 januari 2010 inzake regelingen ten aanzien van declaraties. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2010 De vaste commissie...

2010D07547

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 december 2009, over toeslagen en declaraties van de politietop

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 december 2009, over toeslagen en declaraties van de politietop. 29 628 Politie Nr. 187 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse...

2010D05422

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 december 2009, inzake klokkenluiders

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 december 2009, inzake klokkenluiders. 28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Nr. 42 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken...

2010D04608