Brieven regering

Zoekresultaten (76.582)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Onderzoek naar het functioneren van het Nederlands Opvangcentrum Pagegaaien (NOP)

Onderzoek naar het functioneren van het Nederlands Opvangcentrum Pagegaaien (NOP). 28 286 Dierenwelzijn Nr. 290 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21...

2009D19789

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschending soefi's in Iran

Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschending soefi's in Iran. 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2009D20014

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering moties Geneesmiddelenbeleid, moties 29 477 nrs. 76, 77 en 78

Stand van zaken uitvoering moties Geneesmiddelenbeleid, moties 29 477 nrs. 76, 77 en 78. ) vanuit dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar in onderhandeling treden over de zorg en de financiële condities die daar tegenover staan...

2009D19933

Brieven regering

Openbaar jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2008

Openbaar jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2008. 30 977 AIVD Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2009D20161

Brieven regering

Resultaten en voortgang van het justitieel verslavingsbeleid

Resultaten en voortgang van het justitieel verslavingsbeleid. 31 110 Justitieel Verslavingsbeleid Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 april 2009 Een aanzienlijk deel...

2009D20046