Brieven regering

Zoekresultaten (10.826)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Eindevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg

Eindevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 765 Kwaliteit van zorg 34 104 Langdurige zorg Nr. 272 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de...

2017D14046

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016–2017 34 104 Langdurige...

2017D14076

Brieven regering

Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) per 2018

Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) per 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 828 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2017D14094

Brieven regering

Rapport Onderzoek doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016

Rapport Onderzoek doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016. Rapport De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en het incassoproces bij het CAK...

2017D14043

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2018

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 827 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT...

2017D14091