Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Samenwerking tussen politiekorpsen

Samenwerking tussen politiekorpsen. 30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2007D00385

Brieven regering

Voortgangsrapportage samenwerkingsafspraken korpsbeheerders

Voortgangsrapportage samenwerkingsafspraken korpsbeheerders. 30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2007D00386

Brieven regering

Jaarverslag van de Raad van State over 2007

Jaarverslag van de Raad van State over 2007. 31 440 Het staatsbestel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april...

2007D00541

Brieven regering

Effecten van prestatiesturing bij de politie, programma Politie en Wetenschap

Effecten van prestatiesturing bij de politie, programma Politie en Wetenschap. 29 628 Politie Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2...

2007D00243

Brieven regering

Verloop cao-onderhandelingen politiebonden

Verloop cao-onderhandelingen politiebonden. 29 628 Politie Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2008 Bij brief van 1 april...

2007D00244

Brieven regering

Uitstel beantwoording van vragen van de vaste commissie over het Rekenkamerrapport 'Signaleren van Fraude'

Uitstel beantwoording van vragen van de vaste commissie over het Rekenkamerrapport 'Signaleren van Fraude'. folio tweede kamer. 31 388 Signaleren van fraude Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2007D00536

Brieven regering

Brief aan de Algemene Rekenkamer tot beoordeling onderzoeksmethoden Inspectie OOV bij onderzoek naar samenwerkingsafspraken bij politie

Brief aan de Algemene Rekenkamer tot beoordeling onderzoeksmethoden Inspectie OOV bij onderzoek naar samenwerkingsafspraken bij politie. 29 628 Politie Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede...

2007D00246

Brieven regering

Geactualiseerde criteria die ten grondslag liggen aan de keuze van munitie voor de Nederlandse politie

Geactualiseerde criteria die ten grondslag liggen aan de keuze van munitie voor de Nederlandse politie. de doeleigenschappen van het 1 Zie o.a.: B.P. Kneubuehl, Geschosse (Band II); Ballistik, Wirksamkeit, Messtechnik, Motorbuch Verlag, 2004. Tweede Kamer, vergaderjaar...

2007D00245

Brieven regering

Een Pools Boevennest en de aanpak van de Nederlandse Politie van Poolse criminelen

Een Pools Boevennest en de aanpak van de Nederlandse Politie van Poolse criminelen. 29 628 Politie Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede...

2007D00247

Brieven regering

Inkomensgevolgen die politieambtenaren arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen ondergaan als gevolg van onder meer Toeslag Bezwarende Functies (TBF)

Inkomensgevolgen die politieambtenaren arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen ondergaan als gevolg van onder meer Toeslag Bezwarende Functies (TBF). 29 628 Politie 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het...

2008D00810

Brieven regering

Beleidsreactie op het SCP-rapport 'Sociale Veiligheid ontsleuteld'

Beleidsreactie op het SCP-rapport 'Sociale Veiligheid ontsleuteld'. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, VAN JUSTITIE, EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de...

2008D00727

Brieven regering

Ontwikkeling politiesterkte in 2007

Ontwikkeling politiesterkte in 2007. 28 824 Landelijk Kader Nederlandse Politie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2008 Inleiding...

2008D00746

Brieven regering

Tardieve geboorteaangiften

Tardieve geboorteaangiften. het een overschrijding van enkele dagen. De reden hiervoor lijkt gelegen te zijn in het feit dat in het buitenland de aangiftetermijn in het algemeen langer is, waardoor de burger er incidenteel van uitgaat...

2008D00900

Brieven regering

Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2007

Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2007. 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter...

2008D01665

Brieven regering

Mededeling inzake E-justice

Mededeling inzake E-justice. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 673 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2008D03289