Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Uitstel toezending onderzoeksrapport Onderzoekscommissie COR politie

Uitstel toezending onderzoeksrapport Onderzoekscommissie COR politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie Nr. 716 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2017D18778

Brieven regering

Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45

Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 423 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van...

2017D18645

Brieven regering

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 422 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23...

2017D18649

Brieven regering

Instelling en benoeming van de commissie tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Instelling en benoeming van de commissie tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 047 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders...

2017D18439

Brieven regering

Verslag JBZ-raad van 8 en 9 juni 2017 (herdruk)

Verslag JBZ-raad van 8 en 9 juni 2017 (herdruk). de transparantie en openbaarheid van Raadsdocumenten. De vier onderwerpen op het gebied van migratie zijn: – de operationalisering van de Europese grens- en kustwacht; – de uitvoering...

2017D18241

Brieven regering

Onderzoek naar illegalenschatting

Onderzoek naar illegalenschatting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2333 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni...

2017D18032

Brieven regering

Tussentijds toezicht onderzoek Contrabande in forensische psychiatrische centra (FPC’s)

Tussentijds toezicht onderzoek Contrabande in forensische psychiatrische centra (FPC’s). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 211 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van...

2017D17909

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over de reconstructie van Omroep Brabant over de problemen in De Woenselse Poort

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over de reconstructie van Omroep Brabant over de problemen in De Woenselse Poort. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE...

2017D17888

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2017, over de recente terreuraanslagen in het Verenigd Koninkrijk en de maatregelen die ook in Nederland genomen moeten worden

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2017, over de recente terreuraanslagen in het Verenigd Koninkrijk en de maatregelen die ook in Nederland genomen moeten worden. Tweede...

2017D17797

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de suggestie Van Wolde Advocatuur voor (eenvoudige) wetswijziging i.v.m. stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Reactie op verzoek commissie over de suggestie Van Wolde Advocatuur voor (eenvoudige) wetswijziging i.v.m. stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING  DATUM 9 JUNI 2017 ONS KENMERK 2087674 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING  DATUM 9 JUNI...

2017D17726

Brieven regering

Eindrapportage van het programma Continuïteit van zorg

Eindrapportage van het programma Continuïteit van zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 628 Forensische zorg 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN...

2017D17231

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om te reageren op de vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2016

Reactie op verzoek commissie om te reageren op de vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2016. . Dat partnerschap tussen Rijk en gemeenten uit zich bijvoorbeeld in een omvangrijk gezamenlijk netwerk van formele en...

2017D17360

Brieven regering

Jaarbericht 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Jaarbericht 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 Nr. 112...

2017D17350

Brieven regering

Stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2014 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

Stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2014 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de...

2017D17357

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om toezending van het IND jaarverslag 2016 inclusief een kabinetsreactie

Reactie op verzoek commissie om toezending van het IND jaarverslag 2016 inclusief een kabinetsreactie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2332 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de...

2017D17298