Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Samenwerking tussen politiekorpsen

Samenwerking tussen politiekorpsen. 30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2007D00385