Brieven regering

Brieven regering

Verslag van o.a. Besprekingen in Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen, 22 mei 2008 op Curaçao

Verslag van o.a. Besprekingen in Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen, 22 mei 2008 op Curaçao. 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE...

2007D00413

Brieven regering

De BES-eilanden

De BES-eilanden. 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2007D00414

Brieven regering

Resultaten onderzoek naar implicaties van status van ultraperifeer gebied (UPG) in licht van staatkundige veranderingen

Resultaten onderzoek naar implicaties van status van ultraperifeer gebied (UPG) in licht van staatkundige veranderingen. 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2007D00416

Brieven regering

rapport 'Nu of nooit; naar een verbeterplan voor de politiekorpsen op de Nederlandse Antillen'

rapport 'Nu of nooit; naar een verbeterplan voor de politiekorpsen op de Nederlandse Antillen'. 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE...

2008D00854

Brieven regering

eerste halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht

eerste halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht. 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter...

2008D00856

Brieven regering

Brief van de heer V.H.

Brief van de heer V.H.. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 augustus 2008 Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die aan de heer Van H. is gezonden in...

2008D03564

Brieven regering

Reacte op toezegging 'Consensus Rijkswetten'

Reacte op toezegging 'Consensus Rijkswetten'. Datum 14 augustus 2008 Ons kenmerk 2008-0000365206 Onderdeel DKR Inlichtingen Ivo van Kollem T 070 4266587 F 070 4268227 Uw kenmerk Blad van 1 Aantal bijlagen 1 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511...

2008D01444

Brieven regering

Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2008 Van...

2008D02131

Brieven regering

Voorlichtingen Raad van State inzake staatkundig proces Nederlandse Antillen

Voorlichtingen Raad van State inzake staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2008D03201

Brieven regering

Uitstelbericht reactie slotverklaring Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties

Uitstelbericht reactie slotverklaring Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties. 31 512 Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties 2008 Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september...

2008D06784

Brieven regering

Kabinetreactie Groenboek Landen en Gebieden Overzee (LGO)

Kabinetreactie Groenboek Landen en Gebieden Overzee (LGO). , meer rekening houden met de diversiteit en de specifieke kenmerken van de LGO. Het beleid van het kabinet vis-à-vis de Nederlandse Antillen en Aruba is er – kort...

2008D07507

Brieven regering

Juridische keuzes regelgeving BES

Juridische keuzes regelgeving BES. zoveel mogelijk worden samengebracht in de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna «Aanpassingswet BES»). Voor zover het in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is bepaalde aanpassingswetgeving in deze wet op...

2008D07274

Brieven regering

Kabinetsstandpunt inzake de UPG-status voor de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba

Kabinetsstandpunt inzake de UPG-status voor de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba. bestuur, milieu, volksgezondheid etc. stapsgewijs op de BES gaan gelden. De Europese Commissie wil, blijkens het Groenboek, de LGO gaan stimuleren dergelijke standaarden...

2008D07602

Brieven regering

Verdeling opbrengst verkoop Plant Hotel

Verdeling opbrengst verkoop Plant Hotel. 31 700 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D08741

Brieven regering

Politieke Stuurgroep staatkundige veranderingen en bezoek Curaçao en Bonaire en Aruba

Politieke Stuurgroep staatkundige veranderingen en bezoek Curaçao en Bonaire en Aruba. de afspraken met betrekking tot de Isla-raffinaderij heeft het bestuurscollege aangegeven vertraging te hebben opgelopen in de uitvoering van een aantal van de in het...

2008D10427