Brieven regering

Zoekresultaten (934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Inspectierapport BES- eilanden

Inspectierapport BES- eilanden. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2008 Hierbij bied...

2008D20265

Brieven regering

Verzoek om reactie mediaberichten Holloway

Verzoek om reactie mediaberichten Holloway. 31 700 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D20790

Brieven regering

Rechtspositie politieke ambtsdragers Bonaire, St. Eustatius en Saba

Rechtspositie politieke ambtsdragers Bonaire, St. Eustatius en Saba. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2009D33305

Brieven regering

Afschrift van de onderzoeksopdracht naar de staat van bestuur van Aruba

Afschrift van de onderzoeksopdracht naar de staat van bestuur van Aruba. 32 123 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES...

2009D60194

Brieven regering

Reactie op verzoek van de commissie NAAZ m.b.t. het grote aantal mensen dat illegaal op de Antillen verblijft.

Reactie op verzoek van de commissie NAAZ m.b.t. het grote aantal mensen dat illegaal op de Antillen verblijft.. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2009 Bij brief van 18...

2009D60775

Brieven regering

Vaststellen van Nederlands-Antilliaanse regelgeving

Vaststellen van Nederlands-Antilliaanse regelgeving. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2009 Bijgaand...

2009D66393

Brieven regering

Toezegging AO 28 oktober 2009 over pensioen bestuurders Nederlandse Antillen

Toezegging AO 28 oktober 2009 over pensioen bestuurders Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2010D01403

Brieven regering

Reactie op het rapport ‘Kiezen voor het Koninkrijk’ van de Commissie Democratisch Deficit (CDD)

Reactie op het rapport ‘Kiezen voor het Koninkrijk’ van de Commissie Democratisch Deficit (CDD). 32 123 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 Nr. 22 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE...

2010D09511

Brieven regering

Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES

Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES. , waardoor ieder afzonderlijk zijn eigen leven leidt als ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand door ten minste een van hen als bestendig is bedoeld. Ook een door...

2010D22294

Brieven regering

Criminaliteitsbeeld Analyses Nederlandse Antilien

Criminaliteitsbeeld Analyses Nederlandse Antilien. kst-32123-IV-24 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 Nr. 24 BRIEF VAN...

2010D24192

Brieven regering

Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES

Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES. kst-31957-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 957 Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet...

2010D24784

Brieven regering

Programma Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)

Programma Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA). Antillianen die zijn teruggekomen uit Nederland. Ook andere projecten geven aan geen problemen te hebben lokaal goede werknemers te vinden. Wel maakt men veelal in de opstartfase gebruik van Nederlands management...

2010D28847

Brieven regering

Laatste stand van zaken met betrekking tot Bon Futuro te Curaçao en met de verwachtingen over de opheffing van het land van de Nederlandse Antillen per 10-10-2010

Laatste stand van zaken met betrekking tot Bon Futuro te Curaçao en met de verwachtingen over de opheffing van het land van de Nederlandse Antillen per 10-10-2010. Bon Futuro een plan van aanpak dient te worden...

2010D30518

Brieven regering

Reactie op verzoek van 22 april jl. naar aanleiding van de brief van het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire van 9 april jl.

Reactie op verzoek van 22 april jl. naar aanleiding van de brief van het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire van 9 april jl.. het de effecten voor een alleenverdiener die werkzaam is in de markt. Het...

2010D31617

Brieven regering

Voortgangsrapportages inzake de implementatie en uitvoering van de te nemen verbeteringen na het bezoek van het CPT aan de Nederlandse Antillen en Aruba

Voortgangsrapportages inzake de implementatie en uitvoering van de te nemen verbeteringen na het bezoek van het CPT aan de Nederlandse Antillen en Aruba. de vreemdelingendetentie geldt dat de nieuwbouw naar verwachting in september van dit jaar...

2010D32775