Brieven regering

Brieven regering

Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van het ‘Queen Beatrix Medical Center Sint Eustatius’

Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van...

2024D13917

Brieven regering

Stand van zaken diverse dossiers Caribisch Nederland

Stand van zaken diverse dossiers Caribisch Nederland. kan gesteld worden dat comply or explain een zeer nuttig Haags instrument is gebleken. Concreet is de toepassing van het principe zichtbaar in bijvoorbeeld: • Het vertalen van de...

2024D12409

Brieven regering

Overzicht en planning van brieven dossier Koninkrijksrelaties in 2024

Overzicht en planning van brieven dossier Koninkrijksrelaties in 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 50...

2024D09298

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een olielek en aanlanding op Bonaire

Reactie op verzoek commissie over een olielek en aanlanding op Bonaire. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 576 Natuurbeleid Nr. 369 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D08848

Brieven regering

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 284 Slavernijverleden Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN...

2024D05828

Brieven regering

Verdrag tot oprichting van het Caribische Noodhulp Management Agentschap; St. Johns, 2 juli 2008

Verdrag tot oprichting van het Caribische Noodhulp Management Agentschap; St. Johns, 2 juli 2008. , alleen gelden voor Sint Maarten. Nederland, Aruba en Curaçao wensen geen lid te worden van CDEMA. Het MoU dat het Koninkrijk...

2024D07501

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV...

2024D05164

Brieven regering

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023. een eenvoudiger belastingstelsel met hogere opbrengsten en meer nadruk op indirecte belastingen, waarvan ook het IMF en het College Aruba financieel toezicht (CAft) het belang hebben benadrukt...

2024D04191

Brieven regering

Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties Landen

Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties Landen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 44 BRIEF VAN...

2024D03975

Brieven regering

Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. het voor 2024 een verlaging van de premies met 1,5% over het gehele jaar. Op 1 januari 2025 worden de premies verder verlaagd met 1,6%...

2024D03876

Brieven regering

Halfjaarrapportage update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma 2023

Halfjaarrapportage update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma 2023. het DGTP-project, is het digitaliseren van de ongeveer 1 miljoen overheidsdocumenten gecontracteerd. Eén van de grootste uitdagingen van het trustfonds blijft de uitvoeringscapaciteit van de overheid van...

2024D03862

Brieven regering

Update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

Update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 42 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan...

2024D03856

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 422 Herstel van de voorzieningen in het...

2024D03865

Brieven regering

Reactie op brief van het Algemeen Pensioenfonds Curacao en het Heritage Plaza Consortium inzake een regeling voor verduurzaming in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Reactie op brief van het Algemeen Pensioenfonds Curacao en het Heritage Plaza Consortium inzake een regeling voor verduurzaming in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling...

2024D02443

Brieven regering

Twaalfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Twaalfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 40 BRIEF...

2024D00849