Brieven regering

Brieven regering

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation. Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation Datum 5 oktober 2022 Betreft Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011

2022D39623

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de leden van de Staten van Curaçao inzake belangrijke gespreksthema’s over Curaçao

Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de leden van de Staten van Curaçao inzake belangrijke gespreksthema’s over Curaçao. 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 Nr. 5 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D39000

Brieven regering

Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland 2021-2027

Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland 2021-2027. € 16 mln. voor 2023, € 12 mln. voor 2024 en € 4 mln. voor 2025 en verder. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen

2022D38306

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES. 31 066 Belastingdienst Nr. 1114 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Bijgaand bied ik u een afschrift aan

2022D37361

Brieven regering

Toezending het nader rapport en het ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht

Toezending het nader rapport en het ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 35 925 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 Nr. 113

2022D36326

Brieven regering

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 5 Koninkrijksrelaties

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 5 Koninkrijksrelaties. de eerste beleidsdoorlichting van dit artikel. In artikel 1 van de RPE staat dat een beleidsdoorlichting betrekking heeft op ‘een substantieel, samenhangend deel van het beleid’. In het geval van artikel 5 gaat dit primair om de uitgaven over de periode 2016-2021 aan de

2022D35255

Brieven regering

Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling). Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO Datum 5 september 2022 Betreft Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO DGKR Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000455952 Uw kenmerk DGKR Turfmarkt

2022D34082

Brieven regering

Afschrift brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman inzake het rapport “Caribische kinderen van de rekening”

Afschrift brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman inzake het rapport “Caribische kinderen van de rekening”. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 645 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2022D33570

Brieven regering

Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022

Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022. 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 510 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2022 Elk kwartaal besluit de Rijksministerraad over de

2022D31777

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. 35 422 Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) Nr. 16 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D30595

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis in mei 2022

Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis in mei 2022. onder andere investeringen in de versterking van de lokale diensten voor landbouw en visserij, professionalisering van de geitenhouderij, renovatie van het slachthuis Bonaire, hydroponics (tuinbouw) op Saba, onderwijs, tuinbouwkassen, marktontwikkeling, watervoorziening en diverse

2022D29996

Brieven regering

Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022

Kabinetsreactie op de afsprakenlijst IPKO mei 2022. het verzoek om een reactie op de uitvoeringsstatus en het tijdspad van de moties van het lid Van Raak c.s. (Kamerstuk 35 099 (R2114), nr. 23) en van het lid De Graaf (Kamerstuk 34 300 IV/CXIX, P) en over de betrokkenheid van elk van de landen, kan ik u het volgende mededelen. Naar aanleiding van

2022D28969

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pro Soualiga m.b.t. een verzoek over rechtsstatelijkheid en goed bestuur

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pro Soualiga m.b.t. een verzoek over rechtsstatelijkheid en goed bestuur. 2022D28690 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2022 Hierbij stuur ik u, op verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, een afschrift van de

2022D28690

Brieven regering

Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's

Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's. de voortgang ten aanzien van de gezondheidszorg Caribisch Nederland, kan ik u melden dat voorafgaand aan het op 5 oktober 2022 geplande commissiedebat zorg BES, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer

2022D28558

Brieven regering

Afschrift reactie op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao inzake gezondheidssector op Curaçao

Afschrift reactie op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao inzake gezondheidssector op Curaçao. 35 925 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 Nr. 68 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de

2022D28265

Naar boven