Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Toekenning van het nieuwe ISV-budget

Toekenning van het nieuwe ISV-budget. 29 619 Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen) Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2007D00259

Brieven regering

Toezeggingen vvw Kant m.b.t. Wet buitenspeelruimte

Toezeggingen vvw Kant m.b.t. Wet buitenspeelruimte. 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) Nr. 10...

2007D00177

Brieven regering

De laatste ontwikkelingen inzake de wijziging van de Wbm in verband met het versnellingstarief

De laatste ontwikkelingen inzake de wijziging van de Wbm in verband met het versnellingstarief. 30 615 Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid Nr...

2007D00137

Brieven regering

Besluit ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening. 30 218 Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2007D00325

Brieven regering

Ontwerp Aanpassingsbesluit handel in emissierechten

Ontwerp Aanpassingsbesluit handel in emissierechten. 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2008 Hierbij...

2007D00110

Brieven regering

Uitvoering toezeggingen aanpak problematiek rond naleving regelgeving voor legionellapreventie in leidingwater

Uitvoering toezeggingen aanpak problematiek rond naleving regelgeving voor legionellapreventie in leidingwater. 26 442 Veteranenziekte Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2007D00067

Brieven regering

Wijze waarop verzoeken van de Tweede Kamer aan het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen worden voorgelegd

Wijze waarop verzoeken van de Tweede Kamer aan het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen worden voorgelegd. 31 201 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008 Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de...

2007D00482

Brieven regering

Toegang van de Kamer tot het Planbureau voor de Leefomgeving

Toegang van de Kamer tot het Planbureau voor de Leefomgeving. 31 201 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008 Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2007D00483

Brieven regering

Toezeggingen en moties op het gebied van ruimte en milieu

Toezeggingen en moties op het gebied van ruimte en milieu. 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het...

2007D00443

Brieven regering

Verslag Milieuraad 5 juni 2008 te Luxemburg

Verslag Milieuraad 5 juni 2008 te Luxemburg. , het initiatief genomen om met een aantal collega’s te spreken over een coherente financiële architectuur. Duurzame Productie en Consumptie/Duurzaam Industriebeleid Tijdens het vaststellen van de agenda aan het...

2007D00015

Brieven regering

Totstandkoming van een Google Earth-achtig systeem

Totstandkoming van een Google Earth-achtig systeem. 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 Nr. 136...

2007D00447

Brieven regering

Ontwerpbesluit wijziging Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007

Ontwerpbesluit wijziging Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007. 31 209 Schoon en zuinig Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli...

2007D00490

Brieven regering

Voortgang van de uitvoering van de motie inzake controle van containers op gassingen met bestrijdingsmiddelen (Kamerstuk 22343, nr. 196)

Voortgang van de uitvoering van de motie inzake controle van containers op gassingen met bestrijdingsmiddelen (Kamerstuk 22343, nr. 196). folio tweede kamer. 22 343 Handhaving milieuwetgeving 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2008D00646

Brieven regering

Uitnodiging deelname COP14 in Polen, Poznan

Uitnodiging deelname COP14 in Polen, Poznan. Ministerie van VROM 3 september 2008 IZ/2008082118 Pagina / Van 1 tot en met 12 december 2008 wordt in Polen (Poznań) de veertiende Conferentie van Partijen bij het VN-Klimaatverdrag gehouden...

2008D02153

Brieven regering

Toezegging AO Grondposities van 1 juli 2008 over het toezicht door de AMF op grondspeculatie(projecten)

Toezegging AO Grondposities van 1 juli 2008 over het toezicht door de AMF op grondspeculatie(projecten). 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de...

2008D07656