Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Besluit ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening. 30 218 Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2007D00325

Brieven regering

De laatste ontwikkelingen inzake de wijziging van de Wbm in verband met het versnellingstarief

De laatste ontwikkelingen inzake de wijziging van de Wbm in verband met het versnellingstarief. 30 615 Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid Nr...

2007D00137

Brieven regering

Toezeggingen vvw Kant m.b.t. Wet buitenspeelruimte

Toezeggingen vvw Kant m.b.t. Wet buitenspeelruimte. 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) Nr. 10...

2007D00177

Brieven regering

Toekenning van het nieuwe ISV-budget

Toekenning van het nieuwe ISV-budget. 29 619 Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen) Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2007D00259