Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 346 BRIEF VAN...

2017D25101

Brieven regering

Actualisatie planningsbrief 2017

Actualisatie planningsbrief 2017. een indicatieve planning1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl kst-34550-XII-82 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2017...

2017D24971

Brieven regering

Voortgang met betrekking tot de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven Lelystad

Voortgang met betrekking tot de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven Lelystad. de tijden waarop luchtverkeersdienstverlening zal worden geboden, wordt voor 2019 vooralsnog uitgegaan van een beschikbaar tijdvenster van acht aaneengesloten uren per dag...

2017D24978

Brieven regering

BIT Toets civiel-militair Voice Communication System

BIT Toets civiel-militair Voice Communication System. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 393 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2017D24749

Brieven regering

Fiche: Verordening inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart

Fiche: Verordening inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart. . b) Subsidiariteit Nederland beoordeelt de subsidiariteit als positief. Voor Verordening (EG) nr. 868/2004 geldt dat de naleving van het subsidiariteitsbeginsel al werd erkend voor...

2017D24614

Brieven regering

Fiche: Mededeling - Luchtvaart: een open en geconnecteerd Europa

Fiche: Mededeling - Luchtvaart: een open en geconnecteerd Europa. hier nog geen formeel verzoek) en een aansporing om de uitgebreide EU-luchtvaartovereenkomst met Oekraïne te ondertekenen; • interpretatierichtsnoeren en een evaluatie met betrekking tot de regels inzake...

2017D24611

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning...

2017D24198

Brieven regering

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek; Amsterdam, 27 maart 2017

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek; Amsterdam, 27 maart 2017. verplichtingen tussen staten, maar bevat naar het oordeel van de regering enkele een ieder verbindende bepalingen in de zin van...

2017D24645

Brieven regering

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart inzake het verlenen van luchtvaartdiensten aan het operationele luchtverkeer; Brussel, 28 augustus 2017

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart inzake het verlenen van luchtvaartdiensten aan het operationele luchtverkeer; Brussel, 28 augustus 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017...

2017D24123

Brieven regering

Uitstel werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2018-2019

Uitstel werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2018-2019. adviezen over de volgende onderwerpen: – Bevordering van de gezonde leefomgeving in de stad; – De sturing op veerkracht van vitale...

2017D24053

Brieven regering

Informele Transport- en Energieraad 20-21 september 2017

Informele Transport- en Energieraad 20-21 september 2017. de connectiviteit van regio’s binnen een lidstaat is dit (onder meer) van belang voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Zweden en Finland. Het trans-Europees vervoersnetwerk (Transportraad) Inhoud Sinds januari...

2017D23438

Brieven regering

Publicaties ILT van juli 2017

Publicaties ILT van juli 2017. 2017D22883 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2017 Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juli 2017...

2017D22883

Brieven regering

Publicaties ILT van juni 2017

Publicaties ILT van juni 2017. 2017D22894 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2017 Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juni 2017...

2017D22894

Brieven regering

Uitnodiging commissie voor het evenement “Making Waves”

Uitnodiging commissie voor het evenement “Making Waves”. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 augustus 2017 Graag nodig ik de leden van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu uit om...

2017D22440

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de situatie bij Chemours, naar aanleiding van recente berichten in de media

Reactie op verzoek commissie over de situatie bij Chemours, naar aanleiding van recente berichten in de media. drinkwater is er geen verschil van inzicht tussen het RIVM, de drinkwaterbedrijven en de VU-toxicologen: bij de gevonden zeer...

2017D22179