Brieven regering

Zoekresultaten (6.141)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Fiche: aanbeveling inzake elementaire betaalrekening

Fiche: aanbeveling inzake elementaire betaalrekening. hier derhalve een geconcentreerd probleem, waarbij de voordelen van een overkoepelende Europese aanpak niet opwegen tegen de nadelen. Dit overziende, tezamen met de twijfels die het kabinet heeft over de subsidiariteit...

2011D41732

Brieven regering

Rapport Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2

Rapport Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2. een eerste verkenning van de gevolgen van het voorstel tot herziening van de Energiebelastingrichtlijn. Aanvankelijk moest deze verkenning plaatsvinden op basis van een werkdocument van de Europese Commissie. Gaande...

2011D41889

Brieven regering

Toezegging debat Voorjaarsnota 2011 om een uitsplitsing te geven van de post “intertemporele compensatie diverse begrotingen” uit tabel 7 in de Voorjaarsnota 2011

Toezegging debat Voorjaarsnota 2011 om een uitsplitsing te geven van de post “intertemporele compensatie diverse begrotingen” uit tabel 7 in de Voorjaarsnota 2011. een vertraging of vervroeging van uitgaven of niet-belastingontvangsten over de jaargrens heen. Bijvoorbeeld...

2011D41624

Brieven regering

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake wederzijdse administatieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving; Montevideo, 22 februari 2007

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake wederzijdse administatieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op...

2011D44211

Brieven regering

Verdrag ten behoeve van Aruba, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Verdrag ten behoeve van Aruba, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen. het Koninkrijk der Nederlanden, alleen gelden voor Aruba. De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal Staten-Generaal, vergaderjaar...

2011D43407