Brieven regering

Zoekresultaten (5.672)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Beantwoording aanvullende vragen van de rapporteurs over het PwC-rapport memo-Palmen

Beantwoording aanvullende vragen van de rapporteurs over het PwC-rapport memo-Palmen. Beantwoording In deze brief treft u de antwoorden aan op de aanvullende vragen gesteld op 16 november jl. door de rapporteurs van het commissiedebat over het PwC-rapport ‘Reconstructie en tijdlijn van het memo-Palmen’ (hierna: het PwC-rapport of

2022D51657

Brieven regering

Toelichting op de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Toelichting op de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023. Aanbieding Hierbij bied ik u een Nota van Wijziging aan op de tweede suppletoire begroting 2022 van het ministerie van Financiën (IXB), inzake additionele steun

2022D51663

Brieven regering

Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro

Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro. instantovermakingen in euro Datum ontvangst Commissiedocument 26 oktober 2022 Nr. Commissiedocument COM (2022) 546 EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0546&qid=1669146250363 Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor

2022D51613

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2022, over hoe de opgave in de Najaarsnota wordt gedekt

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2022, over hoe de opgave in de Najaarsnota wordt gedekt. Regeling Naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden van 22 november is een informatieverzoek ingediend over hoe de opgave in de Najaarsnota wordt gedekt. Middels deze brief

2022D51510

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de 11e en 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de 11e en 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Toestemming De vaste commissie voor Financiën heeft in de procedurevergadering van 10 november 2022 besloten tot het houden van een openbare technische briefing over de 11e en 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.

2022D51498

Brieven regering

Stand van zaken hersteloperatie toeslagen

Stand van zaken hersteloperatie toeslagen. Bijgaand treft u de antwoorden op de lijst van feitelijke vragen over de 11e en 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Daarnaast wil ik, mede ten behoeve van het commissiedebat op 8 december aanstaande en conform diverse toezeggingen, nog nader ingaan op een aantal aspecten rondom de

2022D51502

Brieven regering

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 10 november 2022

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 10 november 2022. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 10 november jl. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website van het Financieel Stabiliteitscomité. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de

2022D51500

Brieven regering

Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen. Reactie Op 15 september 2022 heeft het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) een vooronderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de

2022D51155

Brieven regering

Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2022

Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2022. Tweede Hierbij ontvangt u de tweede Stand van Zakenbrief 2022 van de Douane. Op 4 juli jl. heeft u de eerste Stand van Zakenbrief 2022 van de Douane ontvangen1. Met de Stand van Zakenbrief wordt uw Kamer geïnformeerd over de actuele onderwerpen binnen de Douane, waaronder de belangrijkste ontwikkelingen in

2022D51207

Brieven regering

Uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening

Uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening. Kamerbrief Op 30 november 2022 publiceerde de Europese Commissie (de Commissie) een voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie (de Raad) in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) voor Hongarije. Hierbij

2022D50971

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Commissievoorstel macro-financiële bijstand 2023 aan Oekraïne

Kabinetsappreciatie Commissievoorstel macro-financiële bijstand 2023 aan Oekraïne. Kabinetsappreciatie De Europese Raad van 20-21 oktober jl. riep op tot een structurelere oplossing voor het verlenen van financiële bijstand aan Oekraïne. In reactie op deze oproep publiceerde de Europese Commissie (hierna: de Commissie) op 9 november drie

2022D50667

Brieven regering

Internetconsultatie Belastingconstructies

Internetconsultatie Belastingconstructies. Internetconsultatie Het kabinet heeft bij de Miljoenennota 2023 een taakstellende opbrengst ingeboekt oplopend tot € 550 miljoen structureel voor de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies. Deze taakopdracht volgt uit het IBO Vermogensverdeling dat laat zien dat ons huidige belastingstelsel de

2022D50558

Brieven regering

Hervatting onderhandelingen Duitse staat t.a.v. TenneT Duitsland en update kapitaalbehoefte TenneT Duitsland en update kapitaalbehoefte TenneT

Hervatting onderhandelingen Duitse staat t.a.v. TenneT Duitsland en update kapitaalbehoefte TenneT Duitsland en update kapitaalbehoefte TenneT. TenneT De wereld is het afgelopen jaar sterk veranderd. De inval van Rusland in Oekraïne heeft het belang van autonomie over vitale infrastructuur als het elektriciteitsnet en energiezekerheid benadrukt.

2022D50385

Brieven regering

Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Aanvullende Uw Kamer heeft op 11 november 2022 verzocht om een aanvullende toelichting met betrekking tot het vereiste conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Ik stuur u hierbij de

2022D50370

Brieven regering

Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022

Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022. Plenaire Van 19 tot 21 oktober jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats in Parijs. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 landen en jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het

2022D50375

Naar boven