Brieven regering

Zoekresultaten (6.232)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06903

Brieven regering

Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk

Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk. een toevoeging ten opzichte van het Raadsakkoord. De criteria zijn beschreven in de verordening en zien er onder andere op toe dat de hervormingen en investeringstoezeggingen moeten bijdragen aan het verbeteren van...

2024D06792

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de...

2024D06119

Brieven regering

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1341 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D06047

Brieven regering

Overzicht fiscale wetten die in werking treden bij Koninklijk Besluit

Overzicht fiscale wetten die in werking treden bij Koninklijk Besluit. Overzicht Op 2 februari 2021 heeft mijn ambtsvoorganger antwoorden gegeven op Kamervragen van de leden Omtzigt en Leijten over wetten of delen van wetten die wel...

2024D06036

Brieven regering

Deelname NLFI aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2024

Deelname NLFI aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2024. Deelname Vandaag, 14 februari 2024, heeft ABN AMRO een nieuw programma voor aandeleninkoop1 aangekondigd en gelijktijdig heeft NLFI2 aangekondigd hier pro rata aan deel te nemen. Zie ook de persberichten...

2024D05481

Brieven regering

Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER EN...

2024D05518

Brieven regering

Voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) en advies landsadvocaat inzake geautomatiseerde selectietechnieken

Voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) en advies landsadvocaat inzake geautomatiseerde selectietechnieken. kortgezegd de geautomatiseerde selectie en de geautomatiseerde afhandeling van aangiften en aanvragen door de Belastingdienst respectievelijk Dienst Toeslagen...

2024D05406

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over CFD problematiek

Reactie op verzoek commissie over CFD problematiek. Reactie De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht om een reactie op een brief van T.B. die uw Kamer heeft ontvangen. In deze brief ga ik achtereenvolgens in...

2024D05364

Brieven regering

Besluitvorming AML-pakket

Besluitvorming AML-pakket. Besluitvorming Met deze brief informeer ik, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, uw Kamer over het op handen zijnde akkoord op het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het...

2024D05418

Brieven regering

Onderzoek ADR naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de UHT en de CWS

Onderzoek ADR naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de UHT en de CWS. Onderzoek Op 7 juli 2023 heeft de Vaste Kamercommissie voor Financiën verzocht om een onderzoek uit te laten voeren door de...

2024D05394

Brieven regering

Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 180 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12...

2024D05237

Brieven regering

Reactie op verzoek commissies over de planningsbrief voor 2024

Reactie op verzoek commissies over de planningsbrief voor 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)...

2024D05297

Brieven regering

Toetsingskader risicoregeling ‘headroomgarantie Oekraïne-faciliteit’

Toetsingskader risicoregeling ‘headroomgarantie Oekraïne-faciliteit’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad 36 045 Situatie in Oekraïne Nr. 2017 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D04973