Brieven regering

Zoekresultaten (1.515)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Verslag van het bezoek aan Bulgarije, Roemenië en Macedonië

Verslag van het bezoek aan Bulgarije, Roemenië en Macedonië. aangevuld met een overzicht van de thans nog lopende bilaterale samenwerkingsprojecten in Bulgarije en Roemenië, waaronder Matra-flex, zoals door mij toegezegd aan uw Kamer tijdens het algemeen...

2008D08773

Brieven regering

Overzicht vergoedingen Europarlementariërs

Overzicht vergoedingen Europarlementariërs. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2008 In aanvulling op de reeds door u ontvangen antwoorden op de schriftelijke vragen over de dagvergoeding van Europarlementariërs, attendeer...

2008D06425

Brieven regering

Rapport “Primus inter pares Een evaluatie van het Nederlands EU-voorzitterschap 2004”

Rapport “Primus inter pares Een evaluatie van het Nederlands EU-voorzitterschap 2004”. het beleidsdeel niet bruikbaar voor een volgend Nederlands EU-voorzitterschap dat naar het zich laat aanzien in de eerste helft van 2016 zal plaatsvinden. Ten aanzien...

2008D04875

Brieven regering

Staat van de Europese Unie 2008-2009

Staat van de Europese Unie 2008-2009. maakt de samenwerking met de NAVO daarvan deel uit: het gaat erom dat Europa, of dat nu in het kader van de Unie of van de NAVO is, haar rol...

2008D04854

Brieven regering

Bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009

Bijlagen bij de Staat van de Europese Unie 2008-2009. en zal moeten worden bekeken hoe de doelstellingen een concrete invulling kunnen krijgen. Geluidsoverlast door AWACS radarverkenningsvliegtuigen Nederland vroeg om aandacht voor de geluidsoverlast die AWACS radarverkenningsvliegtuigen...

2008D04858

Brieven regering

Implementatie-overzicht Europese richtlijnen tweede kwartaal 2008

Implementatie-overzicht Europese richtlijnen tweede kwartaal 2008. (te weten de wetswijziging). Het grootste gedeelte van de implementatie is verlopen via de AMvB die inmiddels is genotificeerd bij de Europese Commissie. De richtlijn introduceert namelijk onder andere een...

2008D02831

Brieven regering

Geannoteerde Agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 15 en 16 september 2008

Geannoteerde Agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 15 en 16 september 2008. de eerste ministeriële bespreking van dit onderwerp na het mislukken van de WTO-ministeriële eind juli. In de tijd die sindsdien...

2008D02819

Brieven regering

Implementatie-overzicht Europese richtlijnen tweede kwartaal 2008

Implementatie-overzicht Europese richtlijnen tweede kwartaal 2008. 2 oude en 2 nieuwe Richtlijnen. Van de 4 richtlijnen waarbij er in het vorige kwartaal een klein risico bestond dat deze te laat zouden worden geïmplementeerd is er inmiddels...

2008D02832

Brieven regering

Verslag van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad te Brussel, 1 september 2008

Verslag van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad te Brussel, 1 september 2008. 21 501-20 Europese Raad Nr. 396 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2008D02111

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen ('Gymnich') van 5 en 6 september 2008

Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen ('Gymnich') van 5 en 6 september 2008. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 844 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2008D02895

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 1 september 2008

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 1 september 2008. 21 501-20 Europese Raad Nr. 395 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2008D02244

Brieven regering

CVM-rapporten Bulgarije en Roemenië

CVM-rapporten Bulgarije en Roemenië. het vierde ijkpunt rapporteert de Commissie weinig resultaat op het gebied van de bestrijding van high-level corruptie en georganiseerde misdaad. Hoewel Bulgarije een anti-corruptie strategie kent met een nationale anti-corruptie commissie onder...

2008D02245

Brieven regering

Mededeling inzake Strategisch partnerschap EU-Mexico

Mededeling inzake Strategisch partnerschap EU-Mexico. , versterkt het Partnerschap de reeds bestaande banden en bevordert het gezamenlijk optrekken van de EU en Mexico in multilaterale fora. Wat proportionaliteit betreft, behelst het voorstel geen aanzienlijke institutionele wijzigingen...

2008D03284

Brieven regering

Informatievoorziening over 4 fiches Nieuwe Commissievoorstellen

Informatievoorziening over 4 fiches Nieuwe Commissievoorstellen. . De communicatie tussen de RAR’s en de instituties (Commissie/Raad/lidstaten) dient een tweerichtingsverkeer te zijn; binnen de grenzen van tijd, mensen en financiële middelen is hier nog verbetering in aan...

2008D01685

Brieven regering

Verslag van de bijzondere Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 13 augustus 2008

Verslag van de bijzondere Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 13 augustus 2008. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 842 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2008D00639