Brieven regering

Zoekresultaten (3.276)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Persoonsgegevens op internet

Persoonsgegevens op internet. de gegevens van ongeveer 3000 functies en medewerkers van het CZSK. Marinepersoneel bij de MIVD en de Dienst Speciale Interventies staat niet herkenbaar op de lijst. Eind oktober is het bestand van de...

2008D01812

Brieven regering

Verslag informele bijeenkomst EU-ministers van Defensie op 21 en 22 september 2007 in Ljubljana (Slovenië), over EDVB-missies op Balkan en in Afrika

Verslag informele bijeenkomst EU-ministers van Defensie op 21 en 22 september 2007 in Ljubljana (Slovenië), over EDVB-missies op Balkan en in Afrika. 21 501-28 Defensieraad Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter...

2008D01061

Brieven regering

Reactie op het artikel 'Rechtsstaat zonder zelfkritisch en zelfreinigend vermogen'

Reactie op het artikel 'Rechtsstaat zonder zelfkritisch en zelfreinigend vermogen'. 28 686 Interpellatie dossier Ovaa/Spijkers Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart...

2008D01190

Brieven regering

Activiteiten Plan en Begroting (APB) 2009-2013 van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

Activiteiten Plan en Begroting (APB) 2009-2013 van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba. 31 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER...

2008D01046

Brieven regering

Elfde jaarrapportage project luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF)

Elfde jaarrapportage project luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF). daarbij het niet halen van de schokeisen, de vereiste gevoeligheid en de bestendigheid tegen kortstondige spanningsonderbrekingen. De operationele gevolgen en alternatieven zullen in de loop van 2008 worden geïnventariTweede...

2008D01099

Brieven regering

Over de behoefte aan 155 mm Precision Guided Munitions voor de PzH2000

Over de behoefte aan 155 mm Precision Guided Munitions voor de PzH2000. 31 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2008D01134

Brieven regering

Negende jaarrapportage

Negende jaarrapportage. 208 voertuigen in diverse typen: – 88 Fenneks MRAT voor pantserbestrijding; – 120 Fenneks AD waarvan: – 63 Fenneks AD als algemeen voertuig bij diverse eenheden; – 39 Fenneks MR (Mortier) als transportmiddel voor...

2008D01162

Brieven regering

Over behoeftestelling voor krijgsmachtbrede invoering van 'Verbeterd operationeel Soldaat Systeem' (VOSS)

Over behoeftestelling voor krijgsmachtbrede invoering van 'Verbeterd operationeel Soldaat Systeem' (VOSS). de ontwikkeling van systeemcomponenten, beproevingen en wetenschappelijk onderzoek in de volgende projecten: – Nationaal Technologie Project (NTP) «Geïntegreerde Hoofdbescherming» (TNO D&V); – CODEMA project «Communicatie...

2008D01140

Brieven regering

Reactie op AIV-advies over inzet civiele dienstverleners in operatiegebieden

Reactie op AIV-advies over inzet civiele dienstverleners in operatiegebieden. die aansprakelijkheid onderscheid moet worden gemaakt tussen aansprakelijkheid op grond van het internationale en op grond van het civiele recht. In beide gevallen hangt het antwoord op...

2008D01144

Brieven regering

Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over het jaar 2007

Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over het jaar 2007. 31 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE...

2008D01077

Brieven regering

Reservistenzorg

Reservistenzorg. hier de positie op basis van het thans vigerende beleid, waarbij op enkele punten nog een nadere uitwerking in interne procedures geboden is. Het gaat uitdrukkelijk niet om een uitbreiding van aanspraken, zodat het geheel...

2008D01048

Brieven regering

Eindrapport actualisering kwantitatieve kenmerken van de Nederlandse Defensiegerelateerde Industrie

Eindrapport actualisering kwantitatieve kenmerken van de Nederlandse Defensiegerelateerde Industrie. 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei...

2007D00400

Brieven regering

Verslag van de inspecteur-generaal der krijgsmacht (IGK) over het jaar 2007

Verslag van de inspecteur-generaal der krijgsmacht (IGK) over het jaar 2007. 31 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE...

2008D01149

Brieven regering

Informatie over de activiteiten in het programma SPEER

Informatie over de activiteiten in het programma SPEER. de verslagperiode en standaard-onderwerpindeling volg ik uw voorstel. Hieronder geef ik per standaardonderwerp aan hoe ik aan het verzoek zal voldoen. 1. Doelen, mijlpalen en reikwijdte Bij dit...

2007D00544

Brieven regering

Beantwoording aanvullende vragen commissie Defensie over format en chronologisch overzicht SPEER-dossier, leverdatum eerste kernel

Beantwoording aanvullende vragen commissie Defensie over format en chronologisch overzicht SPEER-dossier, leverdatum eerste kernel. het eerste migratieproject (FINAD; dit betreft de vervanging van het GVKKA door SAP), bent u hierover geïnformeerd (Kamerstuk 31 444 X, nr...

2007D00545