Brieven regering

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest International

Tussentijdse evaluatie Invest International. In 2021 is Invest International opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die...

2024D06397

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. De minister voor Buitenlandse...

2024D06203

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 51 BRIEF VAN...

2024D05976

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”. In antwoord op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel...

2024D05632

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2829 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN...

2024D05044

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024. verdere integratie van duurzaamheidsafspraken, waaronder afspraken ten aanzien 1 Bijlage bij Kamerstuk 21 501-02, nr. 2735 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 21 501-02, nr. 2823...

2024D03873

Brieven regering

Aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII-19)

Aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII-19). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van...

2024D03871

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 267 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D03518

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2024

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2024. Hierbij treft u de schriftelijke antwoorden aan op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de...

2024D03391

Brieven regering

Uitstel reactie op Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel oprechtvaardig handels- en landbouwbeleid

Uitstel reactie op Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel oprechtvaardig handels- en landbouwbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D03140

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van lopende OS-projecten en daarbij aan te geven wat in het direct nationaal belang is, in het bijzonder in relatie tot onderwerpen als veiligheid, migratie en economie

Reactie op verzoek commissie over een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van lopende OS-projecten en daarbij aan te geven wat in het direct nationaal belang is, in het bijzonder in relatie tot onderwerpen als veiligheid, migratie en...

2024D02865

Brieven regering

Agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2023

Agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2023.

2024D01610

Brieven regering

Zienswijze op het concept van medeplichtigheid onder internationaal recht

Zienswijze op het concept van medeplichtigheid onder internationaal recht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 Nr. 27...

2024D00532

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024. de hervorming van de WTO, waaronder hervorming en herstel van het geschillenbeslechtingssysteem en het starten van een werkprogramma ten aanzien van industriële subsidies...

2024D00308