Brieven regering

Brieven regering

Tweede steunpakket Oekraïne 2023

Tweede steunpakket Oekraïne 2023. onder andere steun aan maatregelen om de export van Oekraïense producten te vergemakkelijken via Solidarity Lanes en de verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten.5 Ik zal uw Kamer...

2023D30270

Brieven regering

Opvolging toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 15 juni 2023, over mutaties op begrotingsartikel 5.4

Opvolging toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 15 juni 2023, over mutaties op begrotingsartikel 5.4. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor...

2023D30087

Brieven regering

Voorstel voor een onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord

Voorstel voor een onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord. de mogelijkheid dat ook grondstoffen verkregen uit recycling binnen de EU van batterijen mee kunnen tellen onder de IRA. Het kabinet zal hierop inzetten tijdens de onderhandelingen. In...

2023D29696

Brieven regering

Export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran

Export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran. (EUR 144 mln). De facto komt daarmee de Nederlandse export naar Iran uit op EUR 420 mln. De geëxporteerde goederen vanuit Nederland...

2023D29412

Brieven regering

Overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

Overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 71 BRIEF...

2023D29418

Brieven regering

Voortgangsrapportage Publiek Private Samenwerking

Voortgangsrapportage Publiek Private Samenwerking. het generieke handelsbeleid wordt in deze brief in het bijzonder ingegaan op: het «no-wrong door» beleid; de overdracht van het Netherlands in Business (NLIB) digitale platform naar de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk...

2023D29414

Brieven regering

Beleidsreactie syntheserapport Addressing Root Causes (ARC) programma

Beleidsreactie syntheserapport Addressing Root Causes (ARC) programma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR...

2023D28394

Brieven regering

Verslag van de Voorjaarsvergadering 2023 van de Wereldbank

Verslag van de Voorjaarsvergadering 2023 van de Wereldbank. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 234 Vergaderingen Interim-Committee en Development Committee Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter...

2023D28397

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Kuik over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de SRGR-agenda (Kamerstuk 36200-XVII-30)

Uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Kuik over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de SRGR-agenda (Kamerstuk 36200-XVII-30). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D28527

Brieven regering

Internationale Klimaatstrategie

Internationale Klimaatstrategie. een groot deel van de uitvoering van de Internationale Klimaatstrategie mondiale klimaatdiplomatie om de gestelde ambities op mitigatie, adaptatie en financiering wereldwijd na te komen. Dit is nodig om het noodzakelijke vertrouwen tussen het...

2023D28231

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over nadere informatie over de inzet en deelname van het kabinet aan de Summit for a New Global Financing Pact

Reactie op verzoek commissie over nadere informatie over de inzet en deelname van het kabinet aan de Summit for a New Global Financing Pact. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland...

2023D27518

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een artikelsgewijs overzicht van de aangekondigde bezuinigingen op de begroting van BHOS

Reactie op verzoek commissie over een artikelsgewijs overzicht van de aangekondigde bezuinigingen op de begroting van BHOS. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 350 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2023D27315

Brieven regering

Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika. een Nature Based Solution, met kansen voor Nederlandse bedrijven in de uitvoering. De schenking door de Nederlandse overheid is tijdens de recente VN Waterconferentie in april jl. getekend. Voor een drinkwaterproject in Niger...

2023D27333

Brieven regering

Verslag bezoek Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland

Verslag bezoek Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 207 China Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2023D27186

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een openbare technische briefing over de evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toestemming voor deelname aan een openbare technische briefing over de evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. 2023D27246 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2023 Met verwijzing naar het...

2023D27246