Brieven regering

Brieven regering

Situatie in Soedan en de humanitaire crisis

Situatie in Soedan en de humanitaire crisis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 237 Afrika-beleid 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 32 735 Mensenrechten in...

2023D42798

Brieven regering

Update humanitaire hulp Palestijnse gebieden

Update humanitaire hulp Palestijnse gebieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 77...

2023D42638

Brieven regering

Agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

Agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2736 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE...

2023D41767

Brieven regering

Reactie op de NCP-analyse van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Reactie op de NCP-analyse van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. dan ook aansluiting worden gezocht bij de positie van het Europees...

2023D41404

Brieven regering

Tabellen Ontwerpbegroting BHOS 2024 (Kamerstuk 36410-XVII)

Tabellen Ontwerpbegroting BHOS 2024 (Kamerstuk 36410-XVII). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D41275

Brieven regering

Derde steunpakket Oekraïne 2023

Derde steunpakket Oekraïne 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 045 Situatie in Oekraïne Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D41027

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de reactie van de Mercosur-landen op het EU-voorstel voor een additioneel instrument voor duurzaamheid

Reactie op verzoek commissie op de reactie van de Mercosur-landen op het EU-voorstel voor een additioneel instrument voor duurzaamheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek Nr. 82 BRIEF VAN...

2023D40692

Brieven regering

Verslag Summit for a New Global Financing Pact 22-23 juni te Parijs

Verslag Summit for a New Global Financing Pact 22-23 juni te Parijs. belastingen is ook door verschillende landen, waaronder Nederland, opgeroepen tot een snellere totstandkoming van nationale koolstofbeprijzing en effectieve instrumenten daartoe.6 Daarnaast was de oproep...

2023D40527

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Advanced Framework Agreement en interim Agreement on Trade EU-Chili

Kabinetsappreciatie Advanced Framework Agreement en interim Agreement on Trade EU-Chili. . Waar relevant zal daarom een vergelijking met het huidige associatieakkoord worden gemaakt. In het algemeen geldt dat, zoals gebruikelijk in EU-handelsakkoorden, in verschillende hoofdstukken het...

2023D40414

Brieven regering

Geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 van de Wereldbank

Geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 van de Wereldbank. financiële hervormingen is het Koninkrijk positief over de verhoging van het leenvolume via balansoptimalisatie en steunt het ook de doorvoering van de andere aanbevelingen uit...

2023D39882

Brieven regering

Uitvoering van de moties met betrekking tot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

Uitvoering van de moties met betrekking tot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel...

2023D39789

Brieven regering

IOB-evaluatie klimaatdiplomatie

IOB-evaluatie klimaatdiplomatie. een deelstudie in het kader van de periodieke rapportage over het Nederlandse klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingslanden. Een brief over de opzet en vraagstelling van die periodieke rapportage «Klimaatbeleid voor ontwikkeling» ging Uw Kamer...

2023D39776

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. dit onder andere de onderhandelingen met de Mercosur-landen, Mexico en Chili. Een geactualiseerde versie van de voortgangsrapportage handelsakkoorden met een overzicht...

2023D39640

Brieven regering

Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”

Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 396 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D38918

Brieven regering

Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië

Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië. een brede inzet met focus op voedselhulp, onderdak, gezondheidszorg (waaronder mentale gezondheid en psychosociale steun), water en sanitaire voorzieningen, en cash-ondersteuning voor de zwaarst getroffenen. Op 14 september...

2023D38424