Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de werkprogramma's 2011 strategische adviesraden

Reactie op verzoek commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de werkprogramma's 2011 strategische adviesraden. kst-32500-III-4 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet

2010D39392

Brieven regering

Reactie op verzoek om een kabinetsstandpunt op het rapport "De grote uittocht"

Reactie op verzoek om een kabinetsstandpunt op het rapport "De grote uittocht". kst-32501-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 501 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011 Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

2010D39033

Brieven regering

Stand van zaken over de aangenomen motie Van Raak en Hennis-Plasschaert (29628, nr. 224) om de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen en hen te verzoeken de uitvoering van de bezuinigingen aan te houden tot de plannen van de nieuwe regering bekend zijn

Stand van zaken over de aangenomen motie Van Raak en Hennis-Plasschaert (29628, nr. 224) om de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen en hen te verzoeken de uitvoering van de bezuinigingen aan te houden tot de plannen van de nieuwe regering bekend zijn. kst-29628-225 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der

2010D38040

Brieven regering

Trendnota 2011

Trendnota 2011. nds-tk-2010D37236 2010D37236 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,24 september 2010 Hierbij treft u de publieksversie van de Trendnota 2011 aan zoals is afgestemd met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. De publieksversie laat in 20 pagina’s de

2010D37236

Brieven regering

Nederlandse reisdocumenten

Nederlandse reisdocumenten. kst-25764-43 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 25 764 Reisdocumenten Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2010 Inleiding Tijdens

2010D36895

Brieven regering

Informatiepakket "Brochures Wet Veiligheidsregio's (versie 2010)"

Informatiepakket "Brochures Wet Veiligheidsregio's (versie 2010)". nds-tk-2010D37914 2010D37914 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2010 Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Met deze Wet wordt een inhaalslag gemaakt naar krachtiger bestuurde en nog meer professioneel

2010D37914

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het versturen van brieven naar scholen door het ministerie van OCW inzake voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het versturen van brieven naar scholen door het ministerie van OCW inzake voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen. kst-32123-VIII-156 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VIII

2010D34881

Brieven regering

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel Kinderombudsman

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel Kinderombudsman. kst-31831-20 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 831 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) Nr. 20 BRIEF VAN DE

2010D35240

Brieven regering

Circulaire en handreiking MBVEO

Circulaire en handreiking MBVEO. kst-28684-284 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 284 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8

2010D34502

Brieven regering

Ontwikkeling en stand van zaken informatiehuishouding AIVD

Ontwikkeling en stand van zaken informatiehuishouding AIVD. kst-30977-35 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 977 AIVD Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2010 Hierbij

2010D34712

Brieven regering

Aanbiedingsbrief essaybundel De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren

Aanbiedingsbrief essaybundel De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren. kst-32124-19 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 124 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 19 BRIEF VAN DE

2010D32228

Brieven regering

Afschrift van brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake parkeerbeleid voor gehandicapten

Afschrift van brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake parkeerbeleid voor gehandicapten. nds-tk-2010D31956 2010D31956 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2010 Naar aanleiding van de motie Anker (CU) en Heijnen (PvdA) inzake het in gesprek treden met de VNG om te bezien welke stappen decentrale

2010D31956

Brieven regering

Uitvoering van de motie Smits/Kuiken over de inzet van de Mosquito (28684, nr.200)

Uitvoering van de motie Smits/Kuiken over de inzet van de Mosquito (28684, nr.200). kst-28684-282 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 282 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2010D31552

Brieven regering

De sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie in 2009

De sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie in 2009. kst-29628-219 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 628 Politie Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juli 2010 1.

2010D30520

Brieven regering

Toezending afschrift van brief aan dhr./mw. H. over het afzien van het stemrecht voor de Tweede Kamer vanwege het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet

Toezending afschrift van brief aan dhr./mw. H. over het afzien van het stemrecht voor de Tweede Kamer vanwege het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juli 2010 Hierbij doe ik u

2010D30453

Naar boven