Brieven regering

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Brieven regering

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek Tijdelijke commissie Digitale Toekomst

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek Tijdelijke commissie Digitale Toekomst. 2020D05635 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2020 In de brief van 28 januari jongstleden heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid mij gevraagd om in te stemmen met deelname van de Inspecteur-generaal van de

2020D05635

Naar boven