Brieven regering

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2018, over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2018, over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Verzoek om reactie op tussenstand Staatscommissie parlementair stelsel www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 2018-0000475038 Uw kenmerk

2018D37193

Naar boven