Brieven regering

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Weerdenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 juni 2019, over openbaarmaking van de drie vertrouwelijke brieven die de Kamer heeft ontvangen van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Mali

Reactie op het verzoek van het lid Van Weerdenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 juni 2019, over openbaarmaking van de drie vertrouwelijke brieven die de Kamer heeft ontvangen van de minister voor Buitenlandse...

2019D26345

Brieven regering

Toestemming voor een technische briefing over het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (Kamerstuk 35154)

Toestemming voor een technische briefing over het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds...

2019D11893

Brieven regering

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het verzoek om toestemming voor een ambtelijke briefing over het voorstel van de Europese Commissie: “Handel voor Iedereen: Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid”

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het verzoek om toestemming voor een ambtelijke briefing over het voorstel van de Europese Commissie: “Handel voor Iedereen: Naar een meer verantwoord handels-...

2015D44326

Brieven regering

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over o.a. de gevolgen van het aangescherpte wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte voor de doorvoer van componenten naar derde landen

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over o.a. de gevolgen van het aangescherpte wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte voor de doorvoer van componenten naar...

2019D16102

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China (Kamerstuk 35207-5) en op de motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 35207-15)

Reactie op de motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China (Kamerstuk 35207-5) en op de motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief...

2019D50481

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018, over het bericht dat het Frans-Nederlands wapenbedrijf Thales voornemens is volgende week deel te nemen aan de conferentie van de Saudische kroonprins in Riyad

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018, over het bericht dat het Frans-Nederlands wapenbedrijf Thales voornemens is volgende week deel te nemen aan de conferentie...

2018D50255

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie...

2020D28619

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan technische briefing over de inhoud en opzet van beleidsdoorlichtingen in het algemeen en drie recent verschenen beleidsdoorlichtingen: Gender sense and sensitivity policy, met hernieuwde energie en Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp

Toestemming voor deelname aan technische briefing over de inhoud en opzet van beleidsdoorlichtingen in het algemeen en drie recent verschenen beleidsdoorlichtingen: Gender sense and sensitivity policy, met hernieuwde energie en Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp...

2016D04975

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische...

2020D01476

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (Kamerstuk 26485, nr. 154) en van de leden Verhoeven en Sjoerdsma (Kamerstuk 26485, nr. 157) over de MVO toezichthouder en van het lid Thieme c.s. (Kamerstuk 33400 V, nr. 119) over exportkredietverzekeringen

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (Kamerstuk 26485, nr. 154) en van de leden Verhoeven en Sjoerdsma (Kamerstuk 26485, nr. 157) over de MVO toezichthouder en van het lid Thieme c.s...

2013D13424

Brieven regering

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om een technische briefing over het verloop van de onderhandelingen en de uitkomsten van de 9e Ministeriële Conferentie van de WTO te Bali (3-6 december 2013)

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om een technische briefing over het verloop van de onderhandelingen en de uitkomsten van de 9e Ministeriële Conferentie van de WTO te Bali (3-6...

2014D00974

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken over handel op 14 juni 2013 en reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een importheffing op Chinese zonnepanelen en over de positie van Frankrijk over uitzondering van de audiovisuele sector in de onderhandelingen met de VS

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken over handel op 14 juni 2013 en reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een importheffing op Chinese zonnepanelen en over de...

2013D22703

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer over het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs)

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer over het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and...

2012D43704

Brieven regering

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om ondersteuning bij het werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de VN-instellingen in Rome

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om ondersteuning bij het werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de VN-instellingen in Rome. Aan de...

2014D11196